groen boerenzakdoek

De overheid zegt, dat er een stikstofprobleem in de Nederlandse landbouw is. Maar daarnaast moeten er bij al die leegstand van winkel- kantoor- en bedrijfsgebouwen zo nodig woningen gebouwd worden en krijgt de luchtvaart ruime ondersteuning ipv inkrimping, evenals de industrie. In de Nederlandse landbouwsector is protest tegen het stikstofbeleid. Boeren voelen zich aan de kant gezet. Dan is het een melkquotum, dan fosfaatrechten en nu het stikstofbeleid. Verduurzaming is wel een optie, maar wat betekent dat eigenlijk precies en wie is bereid, daarvoor te betalen? Voor sommigen is er geen stikstofprobleem, maar alleen een beleidsprobleem. Er zijn ludieke protestacties geweest en je ziet overal omgedraaide Nederlandse vlaggen hangen en rode boerenzakdoeken. Nu is er de groene boerenzakdoek. Dat staat voor protest tegen zwalkend en betuttelend overheidsbeleid, maar ook voor een omslag in de landbouw. Want een veestapel, die 5 x het oppervlak van Nederland aan veevoer binnenhaalt, én een landbouw, die daarnaast ook nog kunstmest op het land strooit, die creëert echt een bemestingsoverschot, die vroeg of laat tot ernstige (milieu-)problemen leidt. De oplossing is simpel: een grondgebonden biologisch- (dynamische) landbouw met een goede prijs voor voeding. Ja en die prijs lijkt wel weer een probleem, maar ook daar kun je aan de basis beginnen: Grond is altijd voor diegene, die ermee en erop werkt en wordt zonder geldtransactie doorgegeven aan de volgende boer. Want als de prijsdruk van grond eraf gaat, is er genoeg capaciteit over, om voor voedsel een goede prijs te geven. En het mooie is, dat er al 100 jaar lang op verschillende plekken zo geboerd wordt. Deze beweging mag zeker nog voortgroeien.

Door: Kathinka, Biodynamisch tuinder t Leeuweriksveld Emmen