Geitenboerderij Hansketien overgedragen aan nieuwe eigenaren!

Om een andere weg te kiezen bij een bedrijfsovername, daar is moed en creativiteit voor nodig! En betrokken spelers in het veld om het bedrijf heen. In hun zoektocht naar financiering voor de overname van Geitenboerderij Hansketien zijn Martijn, Liesbeth en Monique deze betrokken spelers tegen gekomen. Een ‘klassieke’ financiering bleek niet haalbaar te zijn. Toen zijn er andere wegen gezocht, en gevonden! Meerdere partijen hebben de handen ineengeslagen om de overname mogelijk te maken. Een unieke samenwerking met partijen uit de gehele keten! Afgelopen vrijdag is Geitenboerderij Hansketien uit Mantinge overgedragen aan haar nieuwe eigenaren.

Peter Govers en Ina Eleveld hebben lang gezocht naar passende overnamekandidaten voor het bedrijf dat zij in de afgelopen decennia hebben opgebouwd. Deze zoektocht verliep niet zonder slag of stoot. Hansketien is een biologisch-dynamisch bedrijf. Dat betekent dat de geiten hun horens behouden en op het kruidenrijke weiland zelf een groot deel van hun voer grazen. Daar is grond voor nodig, en die is duur! Zo duur, dat boeren haast gedwongen worden tot schaalvergroting, en bedrijven steeds intensiever worden. En een bedrijfsovername is bijna onmogelijk.

Nu heeft handelspartij UDEA / Ekoplaza 5 hectare grond voorgefinancierd. Na de zomer start een crowdfundingsactie in biologische speciaalzaken in Nederland, om deze grond weer vrij te kopen. UDEA wilde voorkomen dat een mooi biologisch-dynamisch bedrijf als Hansketien, dat een grote biologische meerwaarde aan de sector geeft, een regulier vervolg zou krijgen.

Een eerdere crowdfundingactie in de familie en vriendenkring kreeg een brede, zeer betrokken respons. Ook Sleipnir, een ideële stichting die precies in dit maatschappelijke spanningsveld ruimte wil scheppen, heeft een lening gegeven. Het Nationaal Groenfonds, Financieel verbinder voor veelzijdig groen, heeft verder ruimte geschapen door het bedrijf voor een korte periode te financieren. In deze periode wordt het bedrijf verder uitgebouwd. Daarna kan de financiering door een reguliere bank overgenomen worden.

Een prachtig voorbeeld van een eigentijdse, innovatieve financiering waarbij het gehele maatschappelijke speelveld zich betrokken opstelt: koper en verkoper, financiële instellingen (Nationaal Groenfonds), de groothandel (UDEA / Ekoplaza), de winkels en de consumenten!

Dit prachtige Demeter bedrijf kan zich nu verder ontwikkelen. Het is een bijzonder proces, waarbij het vakmanschap, de ervaringen en de historie van het bedrijf zorgvuldig worden overgedragen. Een bedrijf, ingebed in haar natuurlijke omgeving, met haar kruidenrijke grasland, haar vele faunaranden en haar poel en hagen. Daar vinden naast de geiten ook de vogels, amfibieën en insecten een thuis. Een bedrijf met karakter dat in het verleden op meerdere fronten nieuwe wegen heeft blootgelegd. Hansketien verwerkt alle melk van de geiten tot een heerlijke saladekaas naar Grieks recept: Grie. Het diverse, kruidenrijke voer is hierin te proeven! Daarnaast was het bedrijf een pionier in het tot waarde brengen van de mannelijke dieren. Deze worden afgemest en als 6 tot 7 maanden oude Chevons geslacht. Exclusief kwaliteitsvlees met karakter is het resultaat!

Voor meer informatie:
www.overnamehansketien.nl, www.hansketien.nl

Liesbeth Brands-Hospers 06 44136018, Monique Hospers-Brands 06 45659216 en Martijn Stam, info@overnamehansketien.nl

Peter Govers en Ina Eleveld 0593 552700, hansketien@zonnet.nl

— Dit persbericht werd ons gemaild door de nieuwe eigenaren van Hansketien op zondag 03 juni 2018 —