Boerenvuur: Holarchie en Commons

Tijdens de online workshop “Commons in de Praktijk” op 13 oktober hebben we een interessant verhaal gehoord over de organisatiemethode Holarchie. 

Dmitri Schrama vertelde ons hoe ze deze methode in Ecodorp Boekel toepassen. Een methode die voor mij verrassend helder overkwam omdat je als organisatie of initiatief ook bij spanning of weerstand de gezamenlijke doelen kunt behalen.
DOOR: JEANNETTE OPPEDIJK VAN VEEN

Bij een common, maar ook bij elke andere organisatie, initiatief of team, waarbij je recht wilt doen aan de inbreng van alle deelnemers, is communicatie essentieel. De vraag is hoe je dit kunt doen zonder te verzanden in discussie, emotie en weerstand. Want samenwerken geeft vaak spanning, omdat er altijd een verschil kan zijn tussen wat je wil en hoe het wordt. Hoe zorg je dan dat je als common of initiatief je doelen haalt?

In Ecodorp Boekel wordt al 11 jaar gewerkt met de organisatiestructuur ‘Holarchie’, een bijzondere organisatiestructuur waar deelnemers in vrijheid verantwoordelijkheid nemen.

Met elkaar worden de gezamenlijke doelen afgesproken en via verschillende rollen draagt iedere deelnemer op zijn of haar eigen manier bij aan de verwerkelijking van deze gezamenlijke doelen. Binnen een rol ben je verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een (deel)doel dat bijdraagt aan het hoofddoel. Maar je hebt wel alle vrijheid dit op jouw manier te doen. 

Wanneer je hier hulp van andere rollen bij nodig hebt, dan neem je daartoe zelf het initiatief om hier de samenwerking mee te zoeken. Het is een heel zelfstandige manier van werken, waarbij iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. 

Wanneer er bij de deelnemers in de uitvoering spanning wordt ervaren, omdat er een verschil is tussen het heden en het gewenste doel, dan wordt hierover vergaderd. 

Het is een snelle vergadering waarbij alles wat niet bijdraagt aan het oplossen van de spanning van die persoon, wordt afgebroken. Dit is een moeilijk moment voor mensen met grote ego’s of mensen die veel aandacht nodig hebben.

Ook krijg je een aantal concrete acties mee die je dichter bij je doel zullen brengen. Dat brengt je weer dichterbij het doel van de organisatie.

Op de site ecodorpboekel.nl wordt een helder voorbeeld gegeven van hoe dit kan werken.