Toekomstboeren draagt in Den Haag bij aan Jonge Boeren regeling

Op vrijdag 23 maart 2018 was Toekomstboeren door het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de Regeling Jonge boeren. Vanuit Toekomstboeren waren afgevaardigd: bestuurslid Eduard Visscher en Max van Tilburg, in 2015 gestarte melkveehouder en lid van toekomstboeren. DOOR EDUARD VISSCHER

We hebben een goed gesprek gehad, en hadden het idee dat de betreffende ambtenaren open stonden voor onze manier van werken. Kern van het betoog vormde dat wij van mening zijn dat er naast de steun die er is voor de reguliere, grootschalige landbouw, er ook steun moet zijn voor toekomstboeren: veelal kleinschalige verbrede landbouw (veehouderij, akkerbouw, groenteteelt) met veelal directe afzet. Dit omdat deze vorm van landbouw een groot aandeel voordelen met zich meebrengt: Verlevendiging van het platteland,  schone lucht, schoon water, geen gesleep met dieren en mineralen over de wereld. Verder is gevraagd de regeling toegankelijk te maken voor alle leeftijden en niet perse 40 jaar. Het gaat niet om de leeftijd, maar het gaat erom wat je doet. Voor ons betoog van 2 A4tjes: lees hier het Betoog Jongeboerenregeling. We kijken terug op een geslaagde ochtend en hopen op een goede samenwerking met het ministerie.