Bewegingsopbouw en dekolonisatie

Toekomstboeren bouwt aan en is onderdeel van verschillende bewegingen in Nederland. Zo is Toekomstboeren initiator van de Federatie van Agroecologische Boeren en van het Agroecologie Netwerk. Door te werken in deze bewegingen zijn we krachtiger, zowel in het ontwikkelen van alternatieven in de praktijk als in beleidsbeïnvloeding richting de politiek.  Ook werken we aan de dekolonisatie van de landbouw, zodat ons voedselsysteem niet alleen een plek is voor privilege maar ook voor lage inkomens, vrouwen en diversiteit in kleur en seksuele geaardheid. 

 

Menu