Bewegingsopbouw en dekolonisatie

Toekomstboeren bouwt aan en is onderdeel van verschillende bewegingen in Nederland, Europa en wereldwijd. Door te werken in deze bewegingen zijn we krachtiger, zowel in het ontwikkelen van alternatieven in de praktijk als in beleidsbeïnvloeding richting de politiek.

De Federatie van Agroecologische Boeren
Toekomstboeren is initiatief nemer van de Federatie van Agroecologische Boeren. Samen met CSA Netwerk Nederland, de vereniging van Bio-Dynamische Landbouw en Voeding, Bio Tuinders, Netwerk Biocyclische-vegan landbouw en Permacultuur boeren richtten we in 2018 de federatie op. De federatie brengt diverse organisaties van boeren bij elkaar met het doel om meer samen te werken. Een voorbeeld hiervan is de tweejaarlijkse Boerenlandbouw conferentie, waarbij honderden boeren aanwezig. Via de federatie kunne we ook een sterker geluid maken richting de politiek. Zo is de federatie na de LTO de grootste partij in de Boerenraad, een landelijk beleidsorgaan dat ondersteuning moet bieden aan de transitie naar duurzame landbouw.

Het Agroecologie Netwerk
Samen met de federatie is Toekomstboeren ook initiatiefnemer van het Agroecologie Netwerk. Dit netwerk is opgericht in 2021 en brengt tientallen boerenorganisaties, wetenschappers en maatschappelijke organisaties bijeen voor agroecologische transformatie. Met dit netwerk wordt gewerkt aan een toegang tot land, een boerenwetenschapsagenda, de commons, decolonisatie en fysieke plekken die boeren, activisten en wetenschappers bij elkaar brengen. Ook is het netwerk verbonden aan de internationale Nyeleni beweging.

  • Plekken van Kracht: Netwerk van activisten die een verzamelplek nodig hebben op de boerderij. En van boeren die extra handen nodig hebben voor werk op het land.

La Via Campesina
Toekomstboeren is de Nederlandse tak van La Via Campesina. Met lidorganisaties uit 73 landen, die samen die in totaal zo’n 200 miljoen kleinschalige boeren vertegenwoordigen, is La Via Campesina de grootste boerenbeweging van de wereld.  In Europa zijn we georganiseerd in de Europese Coördinatie van La Via Campesina (ECVC). Binnen ECVC speelt Toekomstboeren een leidende rol in het verschillende activiteiten rondom agroecologie, toegang land en LBTGQ. Een greep uit activiteiten:

la via campesina toekomstboeren

 

Menu