Land van Ons zoekt nieuwe bestuursleden

Als coöperatie koopt Land van Ons landbouwgrond namens de deelnemers. Op dit land herstellen we de biodiversiteit en het landschap. Pachters kunnen rendabel boeren. Meedoen is laagdrempelig. Inmiddels hebben we 18.000 deelnemers.

We zoeken 2 bestuurleden. Land van Ons werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. Wij willen het geld dat onze deelnemers inleggen hoofdzakelijk gebruiken voor de aankoop van grond en de verbetering van de biodiversiteit.

Gezien de ervaring en achtergrond van de overige leden van het bestuur zoeken we een bestuurslid met:
– kennis van de zakelijke en juridische aspecten van grondaankoop en -beheer (rentmeester).

En een bestuurslid met:
– Kennis en ervaring op het gebied van teeltkeuze, productontwikkeling, marketing en verkoop van biologische producten.

Wij zijn een jonge organisatie en nog volop in ontwikkeling. Dat geldt ook voor het bestuur van Land van Ons. Wij bieden de mogelijkheid te participeren in een bevlogen en hardwerkend team en mede leiding te geven aan de aanpak van de praktische vraagstukken waarmee Land van Ons te maken heeft én aan de verdere uitbouw van de langetermijnstrategie. De portefeuilles van de bestuursleden worden in onderling overleg verdeeld. De nieuwe bestuursleden zullen in ieder geval de selectie en aankoop van landbouwgrond respectievelijk de korte keten in portefeuille hebben.

De ideale kandidaten hebben:
– een beschikbaarheid van minimaal 2 dagen per week
– onderschrijven de doelstellingen van Land van Ons van harte en is/wordt deelnemer
– hebben commercieel en bedrijfseconomisch inzicht
– beschikken over goede contactuele eigenschappen en samenwerkingsbereidheid
– een achtergrond en netwerk in de agrarische sector is een plus.
– eindverantwoordelijkheid in een eerdere functie is een plus

Voor meer details, bezoek onze website:
https://landvanons.nl/gezocht-twee-bestuursleden/