Project Nieuwe Landarrangementen

Vereniging Toekomstboeren werkt aan land. Via het project Nieuwe Landarrangementen voor een duurzame landbouw onderzoeken we:

1) Welke alternatieve pachtconstructies – waar zowel verpachter als achter blij van worden – bestaan en ons tot inspiratie dienen

2) Wat moet wat ons betreft absoluut veranderen in het landelijk pachtbeleid? We willen het beleid beïnvloeden via policy brief, standpunt, visie, richtlijnen, etc

3) Co-eigendom van grond: wat komt erbij kijken als je als toekomstboer een stuk grond vrij wil maken van speculatie? Zodat er duurzame landbouw op kan (blijven) plaatsvinden? Is commons de manier? We zoeken het uit!

Europa investeert in haar platteland

LAND en Toekomstboeren

Onze inzet voor een betere positie ten aanzien van land komt niet uit de lucht vallen.

Toen wij zes jaar geleden Toekomstboeren oprichtten was toegang tot land was een belangrijk thema: immers, om te starten heb je grond nodig. We maakten de publicatie “LAND ruimte voor nieuwe boeren“. Daarin staan succes-verhalen van veerkrachtige ondernemers die geen grond erven van hun ouders en tóch startten in de landbouw.

Tijdens uitwisselingen waar wij onderling kennis en ervaring delen merkten we dat Toegang tot grond slechts een deel van het verhaal is.

We doken dieper in de materie en ontdekten dat de grondproblematiek rondom landbouw weliswaar in heel Europa speelt maar in Nederland toch behoorlijk specifiek en nijpend is. In de publicatie Grond van Bestaan onderzoeken we samen met Transnational Institute hoe dat precies zit en ontrafelen we en presenteren we cijfers van de kwetsbare positie van de (toekomst)boer in het Nederlands grond-beleid.

Bovengenoemd POP3 project is een vervolg hierop, waarmee we vanuit onze eigen gedeelde praktijk oplossingen uitwerken, op lokaal niveau, nu eerst gericht op Gelderland, van waaruit we later onze kennis verder uit willen bouwen.

Samen met de Wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit onderzochten we wat er komt kijken als je duurzaam wilt pachten bij gemeenten of als je je landbouw initiatief via de commons wilt organiseren. De manier waarop wij onze landbouw initiatieven inrichten draagt bij aan beleidsdoelen van gemeenten. Wat is nodig voor gemeentes en toekomstboeren om elkaar daarin te snappen? We maakten er een brochure van, met voorbeelden van zes bestaande landbouw initiatieven. De brochure is gebaseerd op het werk van studenten die zich in deze materie verdiepten en op de verhalen van de boeren. Lees hier de brochure Land voor Duurzame Landbouw.