Nieuwe Landarrangementen

Om duurzame landbouw verder te bevorderen zijn nieuwe landarrangementen nodig. In het project Nieuwe Landarrangementen voor een Duurzame Landbouw  brengen we op vernieuwende wijze boeren, burgers, wetenschappers, overheden, natuurorganisaties en landeigenaren bijeen om nieuwe land eigendom- en pachtconcepten te ontwikkelen.  We onderzoeken:

1) Welke alternatieve pachtconstructies – waar zowel verpachter als achter blij van worden – bestaan en ons tot inspiratie dienen

2) Wat moet wat ons betreft absoluut veranderen in het landelijk pachtbeleid? We willen het beleid beïnvloeden via policy brief, standpunt, visie, richtlijnen, etc

3) Co-eigendom van grond: wat komt erbij kijken als je als toekomstboer een stuk grond vrij wil maken van speculatie? Zodat er duurzame landbouw op kan (blijven) plaatsvinden? Is commons de manier? We zoeken het uit!

Publicaties land

Publicaties over pacht

Publicaties over commons

In de media

Bijeenkomsten

Netwerken

  • Land groep
  • Commons groep

Financiering

Europa investeert in haar platteland

Menu