Landbouw in beweging

Was de landbouw ooit meer in verandering, in beweging, dan nu? Begrijpelijk dat we soms even niet weten hoe we ons moeten verhouden tot nog weer een nieuwe stroming in de landbouw. Kringlooplandbouw, permacultuur, voedselbossen, regeneratieve landbouw, natuurinclusieve landbouw, community supported agriculture, agroecologie.

Laten we ons steeds afvragen: wie zitten erachter? Wie worden er beter van? Helpt het de regenworm? Kan er iets of iemand mee aan de haal gaan? Hoe is de kern van de betekenis ervan (voor mij) geborgd?
In deze Dynamisch Perspectief kijken we hoe een aantal stromingen in de landbouw ons als BD beweging kunnen inspireren en andersom. We beogen niet om compleet te zijn. We willen graag met je op verkenning in de wondere wereld van de landbouwtransformatie. Je bent daarin van harte uitgenodigd om jouw rol – groot of klein – aan te nemen.

Landbouw in beweging. Dynamisch Perspectief 2021-4. Ledenblad van de vereniging voor biologisch-dynamische landbouw en voeding (BD vereniging). Special i.s.m. Toekomstboeren. Ben je lid van de BD vereniging? Dan kreeg je het blad al. Zoniet dan kan je het hier lezen.