Landmarkt! op de Biobeurs: een verslag

DOOR: EDUARD VISSCHER In samenwerking met Landgilde en het NAJK, organiseerde Toekomstboeren op donderdagmiddag 18 januari 2018 wederom een succesvolle landmarkt. Voor de derde keer werd deze gehouden op de Biobeurs in Zwolle. De landmarkt is een inmiddels beproeft concept dat toekomstige boeren ondersteund in hun zoektocht naar land. Dit gebeurt door boeren die een landbouwbedrijf of grond zoeken worden gekoppeld aan mensen die land of een bedrijf in de aanbieding hebben.

In het eerste deel van de landmarkt vertelden vier ouderen en jongeren (niet zijnde familie) die met elkaar samenwerken over hun ervaring. Allereerst was er Max van Tilburg, een oudere melkveehouder die naast drie zoons, ook drie andere niet familieleden melkveehouder heeft gemaakt door te helpen met zoeken naar een locatie en financiën. Dan Elze Lia Visser, runt zelf sinds drie jaar een volwaardig fruitteeltbedrijf en heeft daarbij een jongere die groente teelt op haar bedrijf. Aansluitend Edward Nijk, in proces van overname van een biologisch pluimveebedrijf en Richard van Pelt van Boeren in het bos; een bedrijf dat op een natuurlijke manier varkens houdt in de bossen.

Deelnemers waren het eens dat het op je bedrijf hebben van jongeren of het helpen van jonge mensen een verrijking / verlevendiging is voor de  oudere landbouwer en dat dit voor jonge boeren een goede mogelijkheid is om aan het boeren te komen. Voorwaarde is wel dat beide partijen dezelfde filosofie hebben.

In het tweede deel van de landmarkt was er een speeddate café, waar mensen die land / bedrijf zochten (gele kaart) elke 5 minuten wisselden met een aanbieder van land (groene kaart). Er werd flink gepraat en gewisseld. Toekomstboeren kijkt terug op een succesvolle workshop!