Marktregulering centraal in het gemeenschappelijk landbouwbeleid

La Via Campesina presenteert haar nieuwste publicatie: “Marktregulering centraal stellen in het debat over het gemeenschappelijk landbouwbeleid – Op weg naar voedselsoevereiniteit”.

In dit document leggen we uit waarom regulering van de landbouwmarkten het ontbrekende stuk is dat het mogelijk maakt om de Europese green deal en Europese open strategische autonomie te bereiken. Deze regulering is essentieel voor het bereiken van voedselsoevereiniteit in Europa. Dit hangt samen met een overgang naar duurzamere en meer agro-ecologische modellen die de re-territorialisering van voedsel, de naleving van het recht op gezond en passend voedsel voor de hele bevolking, voldoende inkomsten voor landarbeiders en een platteland vol leven mogelijk maken.

Wij geloven dat het onmogelijk is om de doelstellingen van de Farm to Fork Strategie, het GLB en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te bereiken, als het werk van boeren en landarbeiders niet fatsoenlijk wordt beloond, in overeenstemming met artikel 16 van UNDROP. Dit is een essentiële voorwaarde om voldoende jonge mensen in staat te stellen het avontuur van de boerenlandbouw aan te gaan, wat essentieel is voor de agrarische transitie. We pleiten voor het verlaten van het huidige landbouwparadigma dat gebaseerd is op overheidssubsidies, zodat de Europese prijzen voor landbouwproducten op een stabiel niveau kunnen worden gehouden dat landarbeiders, wier inkomen grotendeels op hen is gebaseerd, op gepaste wijze compenseert. Om een duidelijk perspectief te bieden, biedt deze publicatie een analyse van de negatieve effecten van de deregulering van de markt sinds 1992, en stelt het ook een gereedschapskist voor de regulering van landbouwmarkten voor als bijdrage aan de strategische debatten over de implementatie van marktregulering in de huidige context.