Mede-initiatiefnemers gezocht voor zelfvoorzienende woon-werkgemeenschap

Vlierhoven is een maatschappelijk geëngageerde woon- en werkgemeenschap in oprichting. Wij streven er naar zelfvoorzienend en met meerdere generaties samen te leven in harmonie met de omgeving.

Ben jij die daadkrachtige mede-initiatiefnemer die:
– bewust samen wil leven in het Oosten van Nederland
– leiding wil geven aan de opzet van een moestuin en voedselbos en hier eventueel een inkomstenbron mee ontwikkelen
– aandacht heeft voor een gezonde leefstijl en voeding
– persoonlijk en financieel op eigen benen staat
– wil bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap
– ruimte zoekt voor spirituele verbinding in vrijheid
– kan coördineren, samenwerken en dromen waarmaken
– dienstbaar wil zijn aan de mensen en de wereld om ons heen ?
Wil je vanuit je hart en eigen talent meebouwen aan een nieuwe wereld waarin winstbejag plaats maakt voor de natuurlijke groeikracht, co-creatie en waardebehoud?

Meld je dan via post@Vlierhoven.nl of bel Peter: 024-360 3334 ! Wees welkom op een van onze maandelijkse inloopmiddagen in Nijmegen. Meer informatie : www.vlierhoven.nl