**SUCCESVOL** (melk)veehouder&zorgbegeleider gezocht **SUCCESVOL**

De hoeve heeft 60 melkkoeien op 26 hectare. We willen moderniseren waarbij biologisch(dynamisch) of vleesvee opties zijn. Op het erf staat een woonzorgvoorziening voor ouderen met dementie. We willen veranderen van een melkveebedrijf naar zorgboerderij waarbij (melk)vee en dagbesteding voor de mensen uit de zorgvoorziening gelijkwaardig zijn. Het vee is ‘decor’ is van de dagbesteding. De combinatie moet functioneren als een zelfstandig, rendabel bedrijf. De basisvoorwaarden voor rendabele dagbesteding zijn aanwezig: secretariaat, ECD, WLZ contracten, contacten met regionale zorgpartijen en bijna 50 zorgprofessionals in vaste dienst. Er is ook ruimte voor andere economische pijlers zoals een tuinderij en/of boomgaard.