Natuurmonumenten zoekt Natuurboer

Landgoed Velhorst is een oase van rust en ruimte, natuur en
cultuurhistorie met kenmerkende statige lanen en parkbossen,
boerderijen, akkers en heideveldjes. Velhorst ligt ten westen van
Lochem aan de Berkel. Op het landgoed zijn twee historische
boerderijen vrij van pacht gekomen.

Natuurmonumenten is eigenaar van het landgoed en zoekt een
natuurboer voor deze boerderijen en de bijbehorende gronden.
Voor Natuurmonumenten zijn het verhogen van natuurwaarden,
biodiversiteit en landschappelijke waarden essentieel.
Natuurmonumenten zoekt een pachter met hart voor natuur,
landschap én cultuur; iemand die het als uitdaging ziet om een
extensief en gevarieerd boerenbedrijf te exploiteren op het
landgoed. Op termijn is hiervoor ruim 80 hectare grond ter
beschikking, waarvan ruim 45 hectare natuurgraslanden.

Bent u deze ondernemer?
Dien dan uw bedrijfsplan in vóór 25 mei 2018,
in een e-mail naar e.grob@natuurmonumenten.nl

Op www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/velhorst
treft u alle informatie over de beschikbare boerderijen en
gronden, het gewenste beheer van deze gronden,
de selectieprocedure en de kijkdag.