No-Dig

No-dig (letterlijk ‘niet graven’) is een aanpak waarbij de grond niet wordt gekeerd, maar waar wordt geïnvesteerd in het verrijken van het bodemleven. In het No-Dig collectief worden principes en praktijken van no-dig besproken. Zo worden er lezingen en workshops georganiseerd. Er is speciale aandacht voor hoe no-dig toekomstboeren kan ondersteunen. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van arbeid en het beheersen van spontane vegetatie (onkruid).