Nyeleni 2016: conferentie voor food sovereignty

Voedselsoevereiniteit zet diepere wortels in Europa30

 

De strijd voor een eerlijke een duurzame toekomst voor ons voedselsysteem is een flinke sprong vooruit gegaan, was de conclusie van het grootste Europese forum voor voedselsoevereiniteit ooit. Van 26 tot 30 oktober vond het tweede Nyeleni Europese Forum voor Voedselsoevereiniteit plaats in Cluj Napoca, Roemenië. Toekomstboeren was deel van de Nederlandse delegatie die hier aanwezig was.

We leven  in een wereld waarin nog steeds bijna 800 miljoen mensen honger lijden. 80 % daarvan woont in rurale gebieden. Terwijl we praten over het voeden van de wereld, verlaten steeds meer boeren vaak noodgedwongen hun land – zo ook in Nederland: iedere dag verdwijnen hier zeven agrarische bedrijven. De prijzen die zij voor hun product krijgen gaan omlaag (tot zelfs onder de kostprijs), terwijl de kosten omhoog gaan. (Zie bijvoorbeeld het verhaal van Jose Bongen-Hartemink). Hoe kunnen we van de boeren verwachten om te investeren in dierenwelzijn, het milieu,  een gezonde bodem en duurzaamheid, als we ze geen eerlijke prijs geven voor hun product? Ook de kleinschalige (familie)bedrijven hebben het steeds moeilijker, terwijl zij juist zo belangrijk zijn: 70% van het voedsel in de wereld komt van kleinschalige boeren (‘peasants’), die daarvoor slechts 30% van alle agrarische hulpbronnen (land, water etc.) gebruiken. Als we het hebben over een duurzame landbouw die de wereld kan (blijven) voeden, is deze groep dus hét grote voorbeeld.

Nyeleni Europees Forum voor Voedselsoevereiniteit 2016, Cluj Napoca, Roemenië
Om die kleinschalige boeren een stem te geven én te versterken, kwamen uit meer dan 40 landen ruim 600 delegatieleden bijeen: boeren, vissers, herders, maar ook consumenten, onderzoekers en mensenrechtenverdedigers, om te werken aan voedselsoevereiniteit: het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel, geproduceerd op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze in een voedsel- en landbouwsysteem dat door henzelf wordt vormgegeven.  Ook Toekomstboeren was erbij!

img_1367

Van declaraties naar de praktijk: Europees Agroecologie Trainings Netwerk
Het Forum legde de focus op het in de praktijk brengen van declaraties die tijdens eerdere Nyeleni bijeenkomsten opgesteld werden. In verschillende werkgroepen werden bestaande initiatieven in kaart gebracht en actiepunten geformuleerd. Zo zullen bijv. de Farm Experience Internship van Boerengroep en de farmer to farmer evenementen van Toekomstboeren onderdeel worden van La Via Campesina’s Agroecology Learning and Training Network. Doel is om meer uitwisseling te hebben tussen verschillende landen, de succesvolle initiatieven naar andere landen te verspreiden en gezamenlijk fondsen te werven.

Nederland
In Nederland zullen de leden van de Nederlandse delegatie, met hun organisaties en achterban, samen verder werken aan bekendmaking, verdieping en ontwikkeling van de voedselsoevereiniteitsbeweging in Nederland en de relaties met haar internationale partners.

img_1374Ons eten en onze leefomgeving is te belangrijk om aan de markt en multinationals over te laten. De richting van de grootschaligheid is een doodlopende weg voor iedereen. We willen als bevolking het recht om dit te organiseren zoals wij dat willen. Wij kiezen voor solidariteit tussen boeren, herders, vissers, en lokale gemeenschappen. Zodat iedereen een waardig leven kan leiden, toegang tot gezond eten heeft en we toekomstbestendig met alle leven op aarde omgaan.” – Hanny van Geel (bestuurslid ECVC).

Ook voor Nederland is voedselsoevereiniteit van groot belang. “Er verdwijnen hier iedere dag 7 boerderijen in ons land. De boer kán niet investeren in dierenwelzijn, het milieu, biodiversiteit of een gezonde bodem zolang de consument goedkoop voedsel blijft kopen in de supermarkt. Eten is een politieke keuze: waar jij je geld in stopt is wat je stimuleert. Zo simpel is het. En dus is het nu aan ons allen: willen we werken aan een gezonde, eerlijke wereld, of zetten we in op verdere uitbuiting van de rurale werkers en onze aarde?” – Elske Hageraats (Toekomstboeren)