Onderteken de petitie: Wortels in Breda moet blijven!

Veel kleine tuinders in Nederland bevinden zich in precaire situaties waarbij ze in een web van regelgeving vast komen te zitten. Waar eerder dit jaar tuinderijen zoals CSA het Middenland en Vers aan de Vecht in de problemen kwamen met omgevingsvisies en bestemmingsplannen is het nu de beurt aan Wortels in Breda

Wortels in Breda bestaat nu bijna 5 jaar, heeft 230 oogstdeelnemers, maar dreigt ook te moeten verdwijnen omdat het concept niet past in de gebiedsvisie van het Markdal. Aan de ene kant hebben (deel)gemeentes de mond vol van duurzaamheid, biodiversiteit en lokaal voedsel, maar zodra puntje bij paaltje komt blijken andere belangen toch de voorkeur te krijgen.

Juist als Toekomstboeren is het belangrijk dat wij elkaar steunen om het geluid van kleinschalige boeren en tuinders te versterken. Hierdoor hopen wij door te dringen tot gemeente- en provinciebesturen voor meer ondersteuning voor kleinschalige initiatieven, betere regelgeving rondom duurzaam landgebruik en het opstellen van heldere visies voor lokale voedselproductie.

Daarom steunen wij Wortels in Breda in hun strijd om te mogen blijven bestaan en vragen wij iedereen om samen met ons deze petitie te ondertekenen.

Namens het Toekomstboeren kernteam