Onderzoeks- en studentenprojecten

Biodiversity in a nature inclusive society
Partners: Wageningen Universiteit

Een toenemend aantal boeren sluit zich aan bij de agro-ecologische beweging. Deze beweging heeft een aantal uitgangspunten en waarden zoals positieve en integrale bijdrage te leveren aan biodiversiteit, aantrekkelijk landschap, vruchtbare bodems, koolstof vastlegging, korte ketens, verbinden van boeren en burgers en soevereiniteit van boeren. De beweging probeert verloren verbindingen te herstellen zoals stad en platteland, landbouw en natuur en producent en burgers en de waardering voor kwaliteit van voedsel te verhogen. Agro ecologische boeren hebben tot dusver weinig aandacht en steun gehad vanuit de wetenschap en beleid. Deze beweging kan een inspiratie zijn voor ondernemers, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en wetenschappers die streven naar meer duurzame landbouw- en voedselsystemen. In co-creatie met vernieuwende agroecologische boeren en hun netwerken brengen onderzoekers in beeld hoe aan biodiversiteit wordt gewerkt, welke elementen belangrijk zijn en hoe boeren en burgers zelf de biodiversiteit op hun bedrijven in beeld kunnen brengen. Middels workshops, bedrijfsbezoeken en een lerend netwerk wordt geleerd van ervaringen en worden inzichten gedeeld. Er komen actieplannen om maatregelen voor biodiversiteit binnen een bedrijf e versterken en meer boeren hierin mee te nemen.

Menu