Online ALV en workshops goed bezocht

Op donderdagavond 18 maart werd de Algemene Ledenvergadering van Toekomstboeren gehouden. Deze vond dit jaar online plaats en werd met ruim 55 deelnemers goed bezocht. 

Het ALV gedeelte
Om 20:00 werd de avond begonnen met het bijpraten over de ontwikkelingen binnen de vereniging, de nieuwe grote projecten en de nieuwe samenstelling van het kernteam. Het harde werken voor de vereniging begint zijn vruchten af te werpen. Zo gaan er dit jaar drie nieuwe projecten van start op het gebied van agroecologie, waarbij het ontwikkelen en uitwisselen van agroecologische kennis centraal staat. Er komt onder andere een handboek en een training over agroecologie, een Europese uitwisseling waar je aan mee kunt doen, gaan we videoportretten van toekomstboeren maken en starten we met een pilot ‘commons’ oftewel gemeenschappelijk grondgebruik.. Over dit alles ontvang je binnenkort meer info.

Om deze projecten in goede banen te leiden, hebben we twee coördinatoren aangesteld: Leonardo van den Berg en Esther Hofkamp. Zij zijn officieel nu afgetreden als bestuurslid en gaan in hun rol als coördinator actief bijdragen aan de vereniging en het kernteam. 

Verder is Will van Twuijver officieel welkom geheten als bestuurslid. Hij verzorgt de emails en nieuwsbrieven van de vereniging en gaat zich bezig houden met de werkgroep praktijkinnovaties.

Verder zijn het financieel jaarverslag van afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar besproken en goedgekeurd. Houd je van cijfertjes? Voor komende twee jaar zoeken we nog twee nieuwe leden voor de kascontrolecommissie. 

Workshops
Na het officiële gedeelte was het tijd voor de workshops. Met drie interessante onderwerpen over 1) waterberging op je eigen bedrijf, 2) bodem, compost en no-dig en 3) praktijk versus waarden was er veel om over uit te wisselen. Een uurtje bleek véél te kort. Daarom gaan we hier een vervolg aan geven. Binnenkort kun je al de eerste vervolg bijeenkomsten over water en bodem verwachten. Houd onze nieuwsbrief en facebook in de gaten!