Onze visie

Visie en ambities hebben de meeste toekomstboeren voldoende, om met hun bedrijf op een duurzame en ecologische wijze aan maatschappelijke doelstellingen bij te kunnen dragen. De grote uitdaging waar de meeste toekomstboeren echter voor staan is het verkrijgen van land.

Omdat de meeste toekomstboeren niet van een boerenbedrijf komen en daardoor geen land of bedrijf kunnen erven of overnemen, is het zoeken naar andere manieren om aan land te komen. De huidige prijzen voor het kopen of pachten van land liggen voor de meesten van ons veel te hoog en staan niet in verhouding tot de investeringen die we kunnen of bereid zijn te doen. Want: een duurzaam bedrijf moet ook financieel gezond zijn.

Een duurzaam en rendabel bedrijf, waar kapitaal niet alleen uit geld en land bestaat, maar ook uit arbeid, een gezonde bodem, (ecologische) kennis en een sterk netwerk. Dat is het kapitaal dat toekomstboeren meebrengen: in onze ogen een waardevolle en broodnodige bijdrage aan ons huidige voedselsysteem. Rest alleen nog de vraag naar een stukje grond.

En dat is waar wij als vereniging van Toekomstboeren onze handen ineen slaan: wij zien kansen voor samenwerking en inbreiding van een extra bedrijfstak op bestaande ecologische bedrijven. Om dat te stimuleren, organiseren wij landmarkten voor het faciliteren van ontmoetingen tussen boeren die land zoeken, en boeren die land zouden kunnen bieden.

Zoek jij land, of heb je ruimte te bieden? Plaats je vraag of aanbod op onze website, en kom naar een van onze landmarkten!

In Grond van Bestaan onderzoeken wij de huidige grond problematiek en komen we tot de conclusie dat verandering noodzakelijk is.

In 2020 en 2021 werken we aan het project Nieuwe Landarrangementen voor een duurzame landbouw. Lees hier meer.