Overzicht Land

Visie en ambities hebben de meeste toekomstboeren voldoende, om met hun bedrijf op een duurzame en ecologische wijze aan maatschappelijke doelstellingen bij te kunnen dragen. De grote uitdaging waar de meeste toekomstboeren echter voor staan is het verkrijgen van land.

Vraag en Aanbod
Zoek jij land, of heb je ruimte te bieden? Plaats je vraag of aanbod op onze website, en kom naar een van onze landmarkten!

Project Nieuwe Landarrangementen voor een duurzame landbouw
In 2020 en 2021 werken we aan het project Nieuwe Landarrangementen voor een duurzame landbouw. Lees hier meer

WEEG
Zou grond weer gemeenschappelijk in eigendom en beheer genomen kunnen worden, zonder te denken in termen als rendement en ‘de markt’? Als grond door een onbaatzuchtige stichting wordt beheerd, dan levert dat misschien wel een eerlijkere en duurzamere economie op. Over die stelling buigt WEEG: Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond zich.

 

Publicaties

Brochure: Pachten bij gemeenten en boeren in gemeenschap. Toekomstboeren en Wageningen Universiteit, 2020.

Handboek: Your land, my land, our land: Grassroots strategies to preserve farmland and access to land for peasant farming and agroecology. Bijdrage Toekomstboeren aan hoofdstuk 6. Nyeleni, 2020.

Processrapport: Grond op een Weegschaal: Op weg naar eigenaarschap van grond. Door WEEG, Economy Transformers, Toekomstboeren en anderen, 2020.

Onderzoeksrapport: Grond van Bestaan: Land voor nieuwe en agroecologische boeren. Toekomstboeren en Transnational Institute, 2019.

Toekomstboeren Magazine: Land: Ruimte voor nieuwe boeren. Toekomstboeren en BD-vereniging, 2016.