Pacht

Visie en ambities hebben de meeste toekomstboeren voldoende, om met hun bedrijf op een duurzame en ecologische wijze aan maatschappelijke doelstellingen bij te kunnen dragen. De grote uitdaging waar de meeste toekomstboeren echter voor staan is het verkrijgen van land.

Vraag en Aanbod
Zoek jij land, of heb je ruimte te bieden? Plaats je vraag of aanbod op onze website, en kom naar een van onze landmarkten!

Project Nieuwe Landarrangementen voor een duurzame landbouw
In 2020 en 2021 werken we aan het project Nieuwe Landarrangementen voor een duurzame landbouw. Lees hier meer

 

Publicaties

Brochure: Pachten bij gemeenten en boeren in gemeenschap. Toekomstboeren en Wageningen Universiteit, 2020. Samen met de Wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit onderzochten we wat er komt kijken als je duurzaam wilt pachten bij gemeenten of als je je landbouw initiatief via de commons wilt organiseren. De manier waarop wij onze landbouw initiatieven inrichten draagt bij aan beleidsdoelen van gemeenten. Wat is nodig voor gemeentes en toekomstboeren om elkaar daarin te snappen? We maakten er een brochure van, met voorbeelden van zes bestaande landbouw initiatieven.

Handboek: Your land, my land, our land: Grassroots strategies to preserve farmland and access to land for peasant farming and agroecology. Bijdrage Toekomstboeren aan hoofdstuk 6. Nyeleni, 2020.

Processrapport: Grond op een Weegschaal: Op weg naar eigenaarschap van grond. Door WEEG, Economy Transformers, Toekomstboeren en anderen, 2020.

Onderzoeksrapport: Grond van Bestaan: Land voor nieuwe en agroecologische boeren. Toekomstboeren en Transnational Institute, 2019. De grondproblematiek rondom landbouw  speelt in heel Europa maar in Nederland is de situatie toch behoorlijk nijpend is. In deze publicatie lees je hoe dat precies zit en ontrafelen we cijfers van de kwetsbare positie van de (toekomst)boer in het Nederlands grond-beleid.

Toekomstboeren Magazine: Land: Ruimte voor nieuwe boeren. Toekomstboeren en BD-vereniging, 2016. : Succes-verhalen van veerkrachtige ondernemers die geen grond erven van hun ouders en tóch startten in de landbouw.

WEEG: Zou grond weer gemeenschappelijk in eigendom en beheer genomen kunnen worden, zonder te denken in termen als rendement en ‘de markt’? Als grond door een onbaatzuchtige stichting wordt beheerd, dan levert dat misschien wel een eerlijkere en duurzamere economie op. Over die stelling buigt WEEG: Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond zich.