Land

Visie en ambities hebben de meeste toekomstboeren voldoende, om met hun bedrijf op een duurzame en ecologische wijze aan maatschappelijke doelstellingen bij te kunnen dragen. De grote uitdaging waar de meeste toekomstboeren echter voor staan is het verkrijgen van land. Het gaat hierbij niet alleen het vinden van land maar ook langdurige zekerheid op land.

Langdurige zekerheid omtrent landgebruik is essentieel voor het maken van duurzame investeringen (zoals bomen of bodemvruchtbaarheid verbeteren) en voor een zeker bestaan voor de boer. Helaas hebben veel agroecologische boeren deze zekerheid niet. Door de liberalisering van de pacht hebben boeren vaak rechten van niet langer dan een jaar om op het land te blijven. Daarnaast is het door hoge landprijzen vaak onmogelijk om land te kopen.

Toekomstboeren ondersteund boeren met het verkrijgen van land, brengt landproblematiek onder de aandacht en maakt zich sterk voor een andere pachtwet. Veel van dit werk wordt gedaan door de landgroep.

Facilitatie bij het zoeken van land
Op de Vraag en Aanbod pagina kunnen je als landzoeker of landeigenaar een oproep plaatsten als je land zoekt of ruimte te bieden hebt. Verder worden boer zoekt boer bijeenkomsten georganiseerd waarin landeigenaren en landzoekers elkaar kunnen treffen. Zo organiseren we jaarlijks een boer zoekt boer bijeenkomt op de Biobeurs.

Onderzoek naar de landproblematiek en alternatieven
Hoewel zekerheid op land cruciaal is voor het bestaan van agroecologische boeren en een duurzame landbouw, is hier nog weinig aandacht voor. In het onderzoeksrapport Grond van Bestaan: Land voor nieuwe en agroecologische boeren,  lees je hoe dat precies zit en ontrafelen we cijfers van de kwetsbare positie van de (toekomst)boer in het Nederlands grond-beleid. In het Nyeleni handboek Your land, my land, our land (met bijdrage van Toekomstboeren) lees je over verschillende strategieën  in Europa voor toegang tot land. In het onderzoek “Pachten bij gemeenten en boeren in gemeenschap” (ism de de Wageningen Universiteit) laten we zien dat langdurige pachtcontracten bij kunnen dragen aan zowel een zeker bestaan voor boeren als aan beleidsdoelen van gemeenten.

Inspirerende initiatieven uit de praktijk
Vaak is de praktijk verder dan de theorie. Daarom worden bij Toekomstboeren diverse  inspirerende land initiatieven geportretteerd. De portretten verschijnen op de website maar zijn ook verzameld in diverse bundels zoals de bundel “Land voor Agro-Ecologie – Op weg naar zeggenschap voor boeren en burgers” en de bundel “Land: Ruimte voor nieuwe boeren” (ism met de BD-vereniging). Deze bundels gaan over de strijd die boeren en burgers leveren voor het verkrijgen van land en de oplossingen die ze bedenken.

De rechten van pachters
Toekomstboeren zet zich ook actief in voor een andere pacht. Zo heeft ze de landproblematiek op de agenda bij LNV gezet en lobbyt ze voor betere pachtprijzen en een langere pachttermijn voor agroecologische boeren. Brede aandacht voor de rechten van pachters en agroecologische boeren wordt gevraagd via regionale en landelijke kranten. Zo verscheen in de Volkskrant het artikel Stop met de voor boeren onwerkbare, korte pachtcontracten”. 

Meer publicaties van Toekomstboeren over land en andere onderwerpen vind je hier.

Menu