Land

Langdurige zekerheid omtrent landgebruik is essentieel voor het maken van duurzame investeringen (zoals bomen of bodemvruchtbaarheid verbeteren) en voor een zeker bestaan voor de boer. Toekomstboeren ondersteund boeren met het verkrijgen van land, brengt landproblematiek onder de aandacht en maakt zich sterk voor een andere pachtwet.

 

Menu