Oproep Agrobosbouw

Agrobosakkers vormen een variant op agrobosbouw, een agro-ecologisch systeem waarin akkergewassen (bij voorkeur in mengteelt) worden gecombineerd met bomen en struiken in een elkaar aanvullende aanpak: 1 + 1 = 3.

Voor een meerjarige pilot in Noordoost Brabant zijn we op zoek naar een ondernemer die wil meewerken aan wat de meest natuurinclusieve vorm van landbouw is. Je wordt daarbij begeleid door Agrobosbouw en studenten van de HAS of Hogeschool Van Hall Larenstein, binnen een coöperatief verband dat speciaal voor dit doel wordt opgezet, met betrokkenheid van zoveel mogelijk partijen in de regio.

Belangstelling? Neem dan contact met ons op via info@agrobosbouw.nl

Kijk voor meer informatie over agrobosbouw en de actuele stand van zaken op onze website: www.agrobosbouw.nl

Afbeelding: Fogelina Cuperus, WUR