Oproep: Doe mee met de klimaatmars op zaterdag 6 november

Het klimaat eist actie! Overal om ons heen worden de effecten van klimaatverandering voelbaar. De huidige industriële landbouw is een belangrijke factor in de uitstoot van broeikasgassen, vergiftigd ons ecosysteem en brengt schade toe aan onze biodiversiteit, bodem – en waterkwaliteit. Schade die niet in de prijzen tot uitdrukking komt en die het voedsel uit dit systeem goedkoop doet lijken. De toekomstige generaties worden met de rekening opgezadeld. 

Van droogtes tot overstromingen, onze agroecologische landbouw is niet alleen beter bestand tegen deze toenemende klimaateffecten, we leggen ook nog eens koolstof vast in de bodem, in plaats van het uit te stoten. We verbruiken veel minder fossiele brandstoffen en kiezen voor afzet in de korte keten. Wij zijn daarmee als agro-ecologische boeren een belangrijke sleutel in de aanpak van klimaatverandering. 

Klimaatmars
Begin november is de UN Climate Change Conference in Glasgow. Op zaterdag 6 november organiseert een maatschappijbrede klimaatcoalitie een grote Klimaatmars in Amsterdam om een daadkrachtig klimaatbeleid te eisen van het nieuwe kabinet. We zullen als landbouwblok aanwezig zijn in deze demonstratie, en roepen hierbij onze achterban op om met ons mee te lopen.

Ga mee de straat op en maak onze eis om een daadkrachtig klimaatbeleid hoorbaar, ook juist vanuit landbouwperspectief. Wij willen dat de subsidies voor industriële landbouw stoppen en dat stimulerende maatregelen worden genomen voor agro-ecologische landbouw en omschakelende boeren. Wij zijn als agro-ecologische boeren deel van de oplossing! 

Maak een bord of spandoek 
Suggestie voor de tekst: 
Mijn boer heet/ Mijn boeren heten
Piet van boerderij …
(Voornaam van jouw boeren(en) en de naam van hun bedrijf, eventueel met foto)

Steun onze Toekomstboer! 
Beter voor het klimaat!
Eet ook lokaal!
www.wijetenlokaal.nl

Vermelding op de website www.wijetenlokaal.nl
Op deze gezamenlijke site verzamelen we voor 6 november zo veel mogelijk duurzaam producerende boeren met lokale afzet. Mocht je nog andere boeren weten die daar nog niet bij staan, vraag hem of haar zich aan te melden via info@csanetwerk.nl

Praktische zaken
De datum is zaterdag 6 november. We verzamelen vanaf 12.00 uur bij de linker leeuw voor het monument op de Dam. Op loopafstand van het station. 
Om 13.00 uur start de Klimaatmars. Kom op tijd, want als het goed is zullen er meer mensen zijn! Na 12.00 uur is het lastig om je nog bij de groep te voegen.

Hopelijk tot ziens op zaterdag 6 november in Amsterdam, dan maken we samen onze groeiende beweging van burgers en boeren die het anders willen in de landbouw zichtbaar!