Overzicht: publicaties over boerenstrijd in Europa

Op de Internationale Dag van de Boerenstrijd brengt Toekomstboeren samen met andere organisaties een vertaling uit van de Nyeleni Declaration over Agroecologie. Vorig jaar deden we dit ook voor Verklaring van de Rechten van Boer(inn)en van de Verenigde Naties. Naast deze twee documenten is er nog veel meer gepubliceerd over de strijd die agroecologische boeren moeten leveren voor een beter bestaan en een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. Hier zetten we een aantal van deze publicaties op een rijtje.

Een belangrijk strijdpunt is agroecologie. Volgens Nyeleni is agroecologie een manier van leven, doen en organiseren waar niet winst maar de zorg voor onze medemensen en voor de natuur centraal staan. Onze Engelse zusterorganisatie the Landworkers Alliance heeft een korte video uitgebracht waar dit wordt uitgelegd.

In dit document van de Europese Coordinatie van La Via Campesina (ECVC) worden 10 feiten over agroecologie gepresenteerd.

Een ander strijdpunt is toegang tot en zekerheid op land. De publicatie Grond van Bestaan van Toekomstboeren en TNI gaat in op de landproblematiek en initiatieven voor alternatieven in Nederland. Your Land, my land, our land is een handboek over landbewegingen in Europa. Het handboek is samengesteld door Nyeleni Europa en bevat ook een hoofdstuk over het werk van Toekomstboeren. Ook Land concentration, land grabbing and people’s struggles in Europe gaat over Europa maar is meer gericht landroof en -concentratie. Een video over landrechtvaardigheid is uitgebracht door LWA.

Ook voedselsoevereiniteit en het recht op zaden vormen belangrijke strijdpunten. Seeds Story: Fighting against the privatisation of life is een stripverhaal over de privatisering van zaden en het gevaar voor boerensystemen van zaadvermeerdering en veredeling. Food Sovereignty NOW! is een gids die gedetailleerd in gaat op voedselsoevereiniteit. Een korte uitleg over voedselsoevereiniteit vind je in deze video.

Links

International Dag van de Boerenstrijd

Meer publicaties van de Europese Coordinatie van La Via Campesina

Publicaties van La Via Campesina Internationaal