Over Toekomstboeren

Het platteland loopt leeg en de negatieve effecten van de landbouw worden steeds zichtbaarder en voelbaarder. Er wordt ingezet op duurzaamheid. Maar over wat duurzaamheid is, heerst steeds meer verwarring.

Tegelijkertijd groeit het aantal initiatieven van boeren die zelf vorm geven aan het boerenbedrijf van de toekomst, vaak samen met consumenten. Ondanks de moeilijkheden die zij ondervinden bij het verkrijgen van land, het financieren van hun bedrijf en het vinden van toegang tot de markt, krijgen zij veel voor elkaar. Daarbij vormen ze een vruchtbare voedingsbodem voor innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van bodemverbetering, boer-burger-relaties, energiegebruik en natuurbeheer.

Deze initiatieven zijn afkomstig van een groeiende groep nieuwe boeren, die in veel gevallen niet uit een boerenfamilie komen. Maar ook van een gevestigde groep boeren die een nieuwe weg is ingeslagen. Deze Toekomstboeren kenmerken zich door het zoeken naar vooruitgang in samenwerking met natuur en maatschappij, als alternatief voor de gangbare landbouw. Ze ontwikkelen nieuwe bedrijfsmodellen, gaan nieuwe en bijzondere vormen van samenwerking aan: ze zijn energiek, innovatief, vernieuwend en ontzettend ondernemend. Zien hoe zo’n Toekomstboer eruit ziet? Lees onze portretten.

TOEKOMSTBOEREN: DE VERENIGING
Toekomstboeren is een initiatief dat de groeiende en bloeiende beweging van duurzame en maatschappelijk verantwoorde landbouw en voedselproductie zichtbaar wil maken en versterken. Met als doel de toekomst van een breed gedragen ecologische en sociale landbouw dichterbij te brengen. Daarom hebben wij onze vereniging opgezet: voor en door Toekomstboeren. Want het is tegenwoordig niet gemakkelijk om boer te zijn.

Wij willen Toekomstboeren een warm plekje geven in ons landbouwbeleid, door te lobbyen voor meer flexibele regelgeving. Maar ook een warme plek in onze maatschappij: Toekomstboeren verdienen het vertrouwen van de consument, van investeerders, van hun gangbare collega’s, en van hun eigen omgeving. Tot slot gunnen we elke Toekomstboer een eigen plekje; een stukje grond om boer te kunnen zijn.

Wil je meedoen of ons steunen? Word lid of vriend van de vereniging,  of doe een eenmalige donatie.

Het bestuur in 2020/21 bestaat uit:

Leonardo van den Berg
Hanny van Geel
Esther Hofkamp
Maria van Maanen
Jolke de Moel
Jeannette Oppedijk van Veen
Will van Twuijver (kandidaat)
Yeva Swart (kandidaat)
Laura Bello Cartagena (kandidaat)

Stafleden zijn:

Rowena van Doorn
Klarien Klingen