Privacyverklaring

Vereniging Toekomstboeren legt persoonsgegevens vast zoals naam, adres, e-mailadres en (toekomstige) werksituatie om de leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om met u contact op te nemen, voor het versturen van digitale nieuwsbrieven en het versturen van informatie die de vereniging betreft.
Uw persoons- en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het lidmaatschap, het versturen van het welkomstgeschenk, het versturen van nieuwe bundels en het versturen van post aangaande Vereniging Toekomstboeren.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze vereniging uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van facturen en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Vereniging Toekomstboeren maakt gebruik van de online nieuwsbrief service van Mailchimp.
Zie de privacyverklaring van Mailchimp.

Door het invullen van de gegevens in het lidmaatschapsformulier geeft u Vereniging Toekomstboeren toestemming die te gebruiken. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor bovenstaande doeleinden.

Door een betaling te doen via een betaallink in de factuur of betaalknop op de website geeft u de betaaldienst Mollie toestemming om betalingen uit te voeren en uw gegevens te verwerken.
Zie de privacyverklaring van Mollie.

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de privacyverklaring kunt u contact opnemen met het bestuur via info@toekomstboeren.nl

Het bewaren van persoonsgegevens: welke, waarom en hoe lang?

Wij verzamelen: uw voornaam, achternaam, geslacht, adres, e-mailadres, of u boer bent of wilt worden, of boer zijn al langer in de familie zit, de naam en plaats van de eventuele boerderij, de bedrijfstak en uw interessegebied.

Deze gegevens hebben we nodig om post en de nieuwsbrief met de juiste aanhef te kunnen sturen.
Daarnaast gebruiken we het om te kunnen nagaan of we de leden relevante informatie, voor de juiste bedrijfstak of interessegebied, opsturen.

De gegevens van leden worden ook bewaard nadat zij zich hebben afgemeld bij de vereniging, tenzij anders gevraagd door de desbetreffende persoon. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om oud-leden informatie te sturen over bijeenkomsten die ook voor oud-leden toegankelijk zijn.

De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor het bestuur en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ieder heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit). Op verzoek wordt dit door het bestuur geregeld. Ook geldt voor ieder het recht op intrekking van verleende toestemming om gegevens te bewaren en verzamelen en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Menu