7 februari Land Conferentie door Toekomstboeren

De huidige pachtwet hindert agroecologische landbouw. Dat moet anders. Wat kunnen wij doen? Wat is nodig?

Kan co-eigendom een interessante optie zijn voor het Grond probleem? Vanuit Toekomstboeren gaan wij dat uitzoeken.

Tijdens deze conferentie staat uitwisseling van ervaringen centraal.

Zet vast in je agenda, info volgt.

Vrijdag 7 februari overdag