Hoe zit het met pacht?

Reguliere of liberale pacht?

Reguliere pacht is van oudsher de pacht die van boer aan opvolger werd doorgegeven. De grondeigenaar heeft weinig rechten, de pachter relatief veel. Contracten worden automatisch verlengd.

Sinds 2007 bestaat er daarnaast de liberale pacht. Liberale pacht biedt veel meer mogelijkheden voor de verpachter: de pachtprijs is vrij te bepalen en contracten zijn tussen de één en zes jaar. Dat is over het algemeen voor verpachters gunstiger, voor pachters ongunstiger.

Van de pachtcontracten die nieuw worden afgesloten is 90% liberale pacht.

Toetsing bij de Grondkamer

Voor stukken boven één hectare verwacht de grondeigenaar dat je je contract checkt bij de Grondkamer. Dit is niet verplicht, maar beschermd de grondeigenaar omdat het anders onder reguliere pacht valt. De kosten voor de Grondkamer zijn meestal voor de pachter. Voor stukken kleiner dan één hectare kan je zonder tussenkomst van de Grondkamer een pachtcontract afsluiten. Als je je aan de formats houdt is zo’n contract rechtsgeldig. Als je los landbouwgrond pacht valt je contract waarschijnlijk onder liberale pacht. Dat wil zeggen dat je het voor maximaal zes jaar kunt afsluiten.

In een pachtcontract staan ‘algemene bepalingen’. Die zijn standaard en vind je bijvoorbeeld hier. Een groot deel van deze algemene bepalingen zijn geschreven om grondeigenaren te beschermen.

Daarnaast kan je als pachter en verpachter zelf ‘bijzondere bepalingen’ schrijven. Daarin geef je aan waarin je van de algemene bepalingen afwijkt en kan je andere onderlinge afspraken zetten. Als je je contract laat toetsen bij de Grondkamer dan wordt gekeken of ze het eens zijn met de bijzondere bepalingen.

Pachtprijs

Reguliere pacht valt onder de regionorm. De regionorm wordt ieder jaar bijgesteld en is een door de overheid bepaalde pachtprijs waar verpachter en pachter zich aan te houden hebben. Liberale pacht valt hier niet onder, het is aan de partijen zelf om te prijs te bepalen.

Pachtcontract opstellen

Hoe bepaal je een goede termijn? Hoe bepaal je een goede prijs? Spreek hierover met collega’s, kijk naar de regionorm ter indicatie van het opbrengend vermogen van de grond, informeer je. Probeer tijdens onderhandelingen te zorgen voor een gelijkwaardige relatie tussen verpachter en pachter. Ben je als pachter meer afhankelijk van het contract dan de verpachter? Bedenk hoe je hier balans in kunt brengen. Tip: neem een derde persoon mee naar de onderhandelingen.

Lees meer

Als Toekomstboeren willen we bijdragen aan duurzamer grondgebruik en -beheer. We formuleerden voorwaarden voor betere pachtwet, we uitten standpunten in landelijke kranten, we bieden leden van vereniging Toekomstboeren voorbeeldcontracten aan, en we maakten de publicatie Land voor agroecologie. Hier vind je alle info bij elkaar: toekomstboeren.nl/land

Financiering

Menu