Voorwaarden voor een goede pachtwet

Aanleiding

Sinds 2007 hebben we de pachtwet zoals we die nu kennen. Aan de ene kant is er de reguliere pacht waarmee je als grondeigenaar je grond nagenoeg kwijt bent. Die sluit dus niemand meer nieuw af tegenwoordig. Aan de andere kant is er de liberale pacht, waarbij de pachter nauwelijks rechten heeft. Deze twee extremen zijn in de evaluatie van de pachtwet (beloofd in 2011 maar uitgevoerd in 2014) als problematisch beschreven. Sindsdien wordt aan een herziening van de pachtwet gewerkt. 

Werkwijze

Als Toekomstboeren hebben formuleerden we, mede gebaseerd op bovenstaande getuigenissen, twaalf voorwaarden voor de nieuwe pachtwet. We werken hier verder aan samen met de Federatie van Agroecologische Boeren en we betrekken er de komende tijd ook andere (boeren)organisaties bij. Op deze manier formuleren we eisen voor en door agroecologische boeren. De definitieve voorwaarden voor een nieuwe pachtwet zullen we samen met andere voedsel- en landbouworganisaties aanbieden aan de minister van landbouw om mee te nemen in de herziening van de pachtwet.

Voorwaarden voor herziening van de pachtwet voor agroecologische boeren:

1.     Er moet een aantal criteria in pachtcontracten die de bodemkwaliteit waarborgen.

2.     Er wordt gekeken naar alle kosten van duurzaam landbeheer. Dit wordt in de pachtprijs toetsing verwerkt.

3.     Pacht toegespitst op duurzame landbouw moet niet uitsluitend getoetst worden via bestaande keurmerken.

4.     Investeringen in houtige gewassen (bomen en struiken), bodemverbetering, biodiversiteit, waterhuishouding en opstal moeten terug te verdienen zijn binnen pachttermijn dan wel overdraagbaar kunnen worden gemaakt.

5.     Om de bodemkwaliteit te verbeteren (en dus de waarde van het land) zijn langdurige contracten noodzakelijk. Daarom is ons voorstel dat standaard minimaal 9 jaar pacht wordt met 1e recht op hernieuwing contract/aankoop, loopbaan contract.

6.     Kleinere percelen (onder 1 ha) komen ook in aanmerking voor langdurige pacht en prijstoetsing. Minimumgrootte laten vervallen.

7.     Een pachtcontract moet overdraagbaar zijn binnen een boerenbedrijf of landbouw initiatief aan medewerkers, ongeacht of die familie zijn van voorgaande pachter.

8.     Ruil pacht onder boer.inn.en moet mogelijk zijn.

9.     Een georganiseerde groep burgers in een stichting of vereniging, zonder landbouwbedrijf moet kunnen pachten voor het ondernemen van agrarische activiteiten.

10.   De publieke grondbezitters hebben een voorbeeldfunctie in het standaard aanbieden van langdurige pachtcontracten.

11.   Het recht voor de pachter om duurzame woon-werk ruimte te realiseren bij grond gepacht voor agrarische activiteiten.

12.   Pachters hoeven niet te voldoen aan ongeschreven regels ten aanzien van gebruik, aanzicht en opstallen aangezien deze regels eigentijdse, duurzame landbouwtechnieken en levenswijze in de weg kunnen staan.

Hier vind je toelichting op de twaalf punten. Hier vind je een opgemaakte brochure van de visie op pacht en agroecologie.

Lees meer

Als Toekomstboeren willen we bijdragen aan duurzamer grondgebruik en -beheer. We maakten een overzicht ‘Hoe zit het met pacht’, we uitten standpunten in landelijke kranten, we bieden leden van vereniging Toekomstboeren voorbeeldcontracten aan, en we maakten de publicatie Land voor agroecologie. Hier vind je alle info bij elkaar: toekomstboeren.nl/land

Financiering