Podcast boer Frodo zoekt autonomie van de Bodem

We zijn met toekomstboeren op bezoek bij Frodo Dekker. Tuinder van de Smaeck Acker in Best.

Frodo vertelt over zijn zijn zoektocht naar de balans in zijn bodem startende bij het chemische via compost, bokashi en wat hij nu doet om zijn bodem het zelf op te laten lossen met de planten.

De opnames zijn gemaakt in zijn schuur en gedeeltelijk op het land.

Ons bezoek aan Frodo was vanuit de Werkplaats Agroecologie van Toekomstboeren. In de werkplaats verkennen we in de praktijk welke technieken voor ons al nieuwe landbouwers geschikt zijn. We wisselen kennis uit en experimenten met het bouwen van eigen machines en gereedschap. Wil je hier ook aan bijdragen? Ga dan naar toekomstboeren.nl/meedoen

Wil je meer weten over Frodo en zijn bijzondere tuinderij ga dan naar zijn website smaeckacker.nl

Deze podcast is mogelijk gemaakt door: