Stadsboerderij Caetshage

Er lopen twee biggen rond die resten van de oogst eten en de aarde open wroeten. De boerin vertelt dat iedereen die biggen leuk vindt. Op een gegeven moment zijn de biggen er niet meer en vragen mensen waar de biggen zijn. Tja, zegt ze, waar zouden de biggen nou zijn? Een week later is er varkensvlees te koop in de winkel. Goede bewustwording voor mensen die vlees eten zegt de boerin. Er zijn ook kippen, schapen, bijen en een paard.
DOOR: DIRK OOSTELAAR

Stadsboerderij Caetshage in Culemborg is naast stadsboerderij ook een zorgboerderij. Er wordt ondersteunende begeleiding en dagbesteding aangeboden. Een van die medewerkers probeert mij iets duidelijk te maken maar ik versta hem niet. Hij stoot alleen klanken uit. De zorgboerin begrijpt hem wel. Hij probeert duidelijk te maken dat de vlag nog uitgestoken moet worden ten teken dat de winkel geopend is. Dat is zijn taak. Een andere medewerker heeft de taak om te zorgen dat er iedere dag overal schone handdoeken opgehangen worden. Iedere dag van een andere kleur. Veel klanten nemen de gebruikte papieren zakjes van de groente weer mee terug naar de winkel. Een plaatselijke bank heeft meebetaald aan een elektrische bakfiets waarmee groente bij een winkel en een lunchcafé in de stad wordt bezorgd. Kleine kinderen spelen op het terrein met een ouderwetse zwengelpomp en met zand. Een medewerkster van de groente verkoop laat me proeven van haar zelfgemaakte bietensalade. Zij organiseert ook kruidenwandelingen in de uiterwaarden.

Tuinbouw is de belangrijkste poot van het  bedrijf van ongeveer 5 ha met 80 verschillende soorten groente. Er worden paarse sperzieboontjes geteeld en ook sojaboontjes, waarvoor dus geen bos in een ver land gekapt hoeft te worden. Er wordt gewerkt met niet kerende grondbewerking (NKG) zodat bodemorganismen en de bodemstructuur gespaard worden.

https://www.caetshage.nl/

Menu