Ús Hôf

Een leven in balans met de omgeving

Permacultuur verbinden met een verdienmodel? Op zelfoogsttuin Ús Hôf in het Friese Sibrandabuorren werken pioniers Bregje en Michel hiernaartoe.  DOOR: ANNE CARL | FOTO: JANCO HEIDA

Bij hun woonboerderij hoort een weiland van 2 hectare en het idee om er iets mee te gaan doen hangt al langer in de lucht. In 2013 is het zover. Bregje en Michel starten hun zelfoogsttuin Ús Hôf (‘Ons Hof’). “Het is een uit de hand gelopen hobby, maar wel vanuit een zekere overtuiging,” aldus Michel. Zij vrezen dat de afgelopen crisis niet de laatste zal zijn en willen daarom de veerkracht van hun gezin vergroten, en van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken. “Duurzaamheid is voor mij een leven in balans met de omgeving”, aldus Michel. De CSA-aanpak en permacultuur zijn een manier om daar vorm aan te geven.

Hoe werkt het? Voorafgaand aan het seizoen betalen leden hun oogstaandeel. Vervolgens mogen ze van april tot december komen oogsten. Het streven is om in de toekomst jaarrond groenten en fruit aan te bieden. Hiervoor zijn Michel en Bregje op zoek naar meer soorten kolen en andere geschikte planten.

Begonnen ze met eenjarige gewassen, nu experimenteren ze ook met bomen uit warmere klimaatzones, zoals abrikozen. Door slim gebruik te maken van de koelende en verwarmende functie van water, afhankelijk van het seizoen, hopen ze de bloei uit te stellen en zo (nacht)vorstschade te kunnen voorkomen. De bomen staan daarom ook wat hoger in de wind, op zogenaamde ekers. Hoogteverschillen en poelen waren er vroeger al op deze plek. Ze gaven het weiland de bijnaam ‘Lyts Zwitserland’ (‘Klein Zwitserland’). Twee boeren voor hen hadden het stuk grond helemaal vlak getrokken. Maar Bregje en Michel hebben de ekers nu dus in ere hersteld.

Helaas blijk je op agrarische grond niet zomaar poelen aan te mogen leggen. Ús Hôf kreeg te maken met de ontgrondingswet, vergunningen en onverwachte kosten. En dat terwijl met deze maatregelen de biodiversiteit juist wordt verhoogd. Het laat zien waar boeren en tuinders die vernieuwend bezig zijn nogal eens tegenaan lopen: regelgeving die gebaseerd is op de ‘gangbare’ en grootschalige landbouw, waarin natuur en landbouw strikt gescheiden zijn. Bregje en Michel laten zich echter niet ontmoedigen. Het project gaat gewoon door.

Kom langs voor een kennismaking bij Ús Hôf. Adres: Aesgewei 21, Sibrandabuorren.  www.ushof.nl

Dit portret werd eerder gepubliceerd in “Permacultuur en Voedselbossen”, de eerste Toekomstboeren publicatie.

Menu