Prijsvraag: grond voor natuurlijk ondernemen

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant daagt ondernemers en burgerinitiatieven uit om met nieuwe, verfrissende ideeën te komen voor vijf clusters van percelen in het buitengebied van Brabant (gemeenten Breda, Hilvarenbeek, Meierijstad en Son en Breugel). Voorwaarde is wel dat op de beschikbare grond natuurontwikkeling en ondernemerschap op een creatieve wijze worden gecombineerd.
Deelname is vooral interessant voor ondernemers en burgerinitiatieven die goede plannen hebben, maar niet beschikken over de grond om hun ideeën ook daadwerkelijk te realiseren.

Meedoen?
Maak uw (ondernemings)plan concreet en dien het in bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De plannen worden niet alleen beoordeeld op de aangeboden koop- of pachtprijs, maar ook op de inhoud. Bij de beoordeling wordt meegewogen of en zo ja hoe de plannen passen in de omgeving, zorgen voor de verbetering van natuurwaarden en bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering.

Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen: vrijdag 12 mei 2017 om 14.00 uur.

Meer weten?
Meer informatie over de prijsvraag, die is ontwikkeld in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, staat op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant: https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/prijsvraag-natuurlijk-ondernemen
Via de website kan op de prijsvraag worden ingeschreven. Op de site zijn ook de spelregels, de kavelpaspoorten van de vijf locaties en de planning terug te vinden.