Proefboerderij Haverkamp zoekt (startende) toekomstboeren

Proefboerderij Haverkamp wil startende biologische agrarische- en plattelandsondernemers een kans bieden om betaalbaar te starten door tijdelijke pacht van grond en gebouwen. Samen vormen de zelfstandig ondernemende pachters een breed gemengd biologisch agrarisch bedrijf, in een aantrekkelijk, gezond landschap met veel biodiversiteit.

Aanbod
Te pachten voor 3 – 6 jaar: vruchtbare biologische grond (oeverwal IJssel), en bedrijfsruimte in Terwolde bij Deventer. Beschikbare oppervlakte per pachter 0,5 tot 3 ha. met mogelijkheden tot tijdelijk verblijf. Op termijn willen we eenvoudige bedrijfswoningen aanbieden. Gezamenlijk gebruik van de voorzieningen en werktuigen verlaagd de kosten en stimuleert slim samenwerken, zowel in de teelt als voor de afzet.

Iets voor jou?
Je kan mee doen als je werkt als zelfstandig ondernemer met een goed plan voor een bijzondere, arbeidsintensieve biologische teelt en/of de verwerking ervan. En als je open staat voor samenwerken met anderen en je talenten wilt delen voor het geheel van de proefboerderij.
Wij bieden een laagdrempelige opstap naar zelfstandig ondernemerschap. Later kun je doorstromen naar een eigen plek. De proefboerderij is in ontwikkeling. De eerste pioniers kunnen vanaf voorjaar 2019 pachten.

Meer lezen?
Wij ontwikkelen het concept van de proefboerderij met hulp van de prijsvraag Brood & Spelen. Op deze website vind je het plan met de visie en verschillende artikelen.

Aanmelden en contact
Heb je interesse? Dan zijn wij benieuwd naar jouw plan. Je kunt onze vragenlijst opvragen als voorbereiding voor een gesprek. Ben je nieuwsgierig of heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Wim Hekkert.
Email: wjhekk@planet.nl