6 maart STRATEGIE en ALV

In de komende maanden werkt Toekomstboeren op democratische wijze aan een strategisch, 5-jaren plan. Het kernteam en de verschillende werkgroepen maken een eerste draft. Hier wordt verder aan gewerkt op de strategiedag op 6 maart waar alle leden van Toekomstboeren voor zijn uitgenodigd. Het uiteindelijke plan wordt op een ander moment later in het jaar gepresenteerd voor officiële goedkeuring. Meer infomatie over het process en locaties van de evenementen volgen snel. Voor nu: zet 6 maart (STRATEGIEDAG en ALV) in je agenda!