Succesvol: ’t Leeuweriksveld heeft versterking gevonden

Biodynamische boerderij ’t Leeuweriksveld in Emmen is een 5,5 ha groot gemengd bedrijf, met als zwaartepunt de teelt van groenten. We hebben 200 groente-abonnementen, een bloeiende boerderijwinkel en leveren aan collega’s. Dat grond in een gezonde economie geen koopwaar hoort te zijn, is een vurig ideaal waaraan we ons bedrijf mede te danken hebben en waaraan we altijd verder proberen te werken. Vanuit ons bedrijf zijn twee andere ondernemingen ontstaan, die op ’t Leeuweriksveld gevestigd zijn en waarmee we samenwerken.

Belangrijk is voor ons: gezamenlijke studie van sociale driegeleding en antroposofie als basis voor de bedrijfsgemeenschap; de b.d.-preparaten goed verzorgen; de veestapel vergroten, zodat we zelf in de mestbehoefte kunnen voorzien; stap voor stap zelfvoorzienend worden wat betreft energie en water. We overwegen ook om met paarden te gaan werken in de landbouw.

Er zijn voldoende goede hulpkrachten gevonden.
Oorspronkelijke oproep:
**We zoeken iemand die gedurende het hele jaar als zelfstandig ondernemer mee wil werken aan de verdere ontwikkeling van ’t Leeuweriksveld. Aanvankelijk is er inkomen voor ca. 3 dagen per week, maar er liggen diverse groeimogelijkheden. Woongelegenheid: een huis bij ons erf, komt binnenkort beschikbaar, dit is evt. ook geschikt voor een gezin met kinderen.**

www.leeuweriksveld.nl

Menu