Jaarverslag 2021

Ondanks corona was afgelopen jaar voor Toekomstboeren een vruchtbaar jaar. Helemaal onderaan zie je een aantal van onze activiteiten. Hoewel we nog een weg te gaan hebben voor agroecologische transformatie en om de positie van de toekomstboer te versterken, hebben we in het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in die richting:

Meer agroecologische landbouwpraktijken
Middels de boerenvuren, de boerenlandbouwconferentie en andere bijeenkomsten hebben we met honderden boeren uitgewisseld over mulchen, conserveren, boomkweken, voedselbossen, kleinschalige veehouderij, groenbemesters en andere praktijken. Met de oprichting van de Werkplaat Agroecologie ontwikkelen we samen met onze leden nu zelf nieuwe praktijken, en hebben we experimenten lopen op het gebied van kleinschalige machines, eigen opkweek, agro-forestry en no-dig.

Commoning’ van land
Ook hebben bijgedragen aan het ontwikkellen van landsystemen waarin niet winst en privé eigendom maar duurzaamheid, gemeenschap en de rechten van boeren centraal staan (oftewel commoning). Zo hebben we tools ontwikkeld die boeren meer handvaten geven in onderhandeling met verpachters, zoals model pachtcontracten. Ook hebben we o.a. in de Volkskrant en het NRC gepubliceerd over de landproblematiek om zo de publieke opinie mee te krijgen. Daarnaast is Toekomstboeren nu een vaste gesprekspartner is bij LNV en heeft ze samen met haar leden een beleidsbrief opgesteld voor een andere pachtwet. Naast de pacht werken we samen met een groep boeren aan het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een model van lokaal co-eigendom van grond. Hierover verschijnt binnenkort het handboek: de commons boerderij.

Meer solidaire markten
Samen met Voedsel Anders, de gemeente Wageningen en Streekwaar hebben we een online systeem opgezet voor lokale afzet in Wageningen, Bennekom en Ede. Met de CSA vereniging ontwikkelen we een Participatory Guarantee System, een duurzaamheidskeurmerk door een voor de lokale gemeenschap. Daarnaast zijn we begonnen aan onderzoek naar decolonisatie en oplossingen zoals solidaire betalingssystemen, die producten toegankelijk maken voor minderheden en lage inkomens en een eerlijk inkomen bieden voor de boer.

Een sterkere agroecologie beweging
Om onze capaciteit voor de bovengenoemde veranderingen te vergroten hebben we geïnvesteerd in de verdere opbouw van de agroecologiesche beweging. Zo hebben we vanuit Toekomstboeren samen met boerenorganisaties, maatschappelijke organisaties en wetenschappers het Agroecologie Netwerk opgericht. Met het Agroecologie Netwerk en de Federatie van Agroecologische Boeren hebben we duizenden mensen op de been gebracht in het Agroecologisch Blok op de klimaatmars.

Internationaal
Ook internationaal hebben we gewerkt aan het versterken van ons netwerk, beleidsbeïnvloeding en andere activiteiten voor agroecologische boeren. Zo zijn we een van de initiatiefnemer van het vormen van de LGBTQIA+ groep bij de Europese Coordinatie van La Via Campesina. En spelen we een belangrijke rol in groepen die gaan over jeugd, klimaat, land, agroecologie en de Nyéleni beweging. Vanuit deze groepen hebben we bijvoorbeeld georganiseerd: een uitwisseling over diversiteit, een training over het GLB, en een gesprek over boerenrechten met afgezanten van de Verenigde Naties.