Toekomstboeren en NAJK in gesprek met minister Schouten

Op zaterdag 2 december sprak een selecte groep (toekomstige) boeren met minister Carola Schouten van Landbouw, natuur en visserij over de opvolgingsproblematiek waar jongeren mee te maken krijgen tijdens de overname van een agrarisch bedrijf in Nederland. Eduard Visscher was namens Toekomstboeren aanwezig en sprak over de belangen van mensen die boer willen worden maar waarvan de ouders geen boerenbedrijf hebben.
DOOR: EDUARD VISSCHER

De bijeenkomst werd in Gorinchem gehouden en was georganiseerd door het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact) die ook Toekomstboeren hadden uitgenodigd. Tevens is er een interview gegeven aan het programma Hallo Nederland van omroep Max, uitgezonden op vrijdagavond 1 december 18.30 Nederland 2. http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/415639/Hallo_Nederland.html

Belangrijk voor Toekomstboeren is nog altijd de toegang tot land en toegang tot financiën voor de opstart van een boerenbedrijf. Het punt van toegang tot land is goed besproken. Probleem is dat er zeer weinig pachtland beschikbaar is, en koop niet mogelijk is vanwege extreem hoge prijzen. Op basis van agrarisch rendement is dit niet te financieren. Op dit moment is het uit fiscale overwegingen voor grondeigenaren (oudere boeren, stoppers, particulieren) totaal niet interessant om land te verpachten. Grond wordt gezien als vermogen en is belast met omgerekend 400 a 500 euro per hectare per jaar. In nieuwe plannen van het kabinet ligt het voorstel dit nog verder te verhogen naar omgerekend ca 600 a 700 euro per ha per jaar. Op die manier valt er met verpachten van land geen rendement te behalen vergeleken met andere beleggingsvormen. Het aanbod van pachtland droogt hier helemaal mee op, behoudens het land wat wordt uitgegeven voor korte, intensieve teelten. En dat terwijl Toekomstboeren behoefte hebben aan langdurige pacht. Alleen op die manier kan het bodemleven worden geheractiveerd en kan bodemvruchtbaarheid worden hersteld. Iets wat met korte intensieve teelten niet mogelijk is.

Aan het punt van toegang tot financiën is niet toegekomen. Dit werd nog wel door het NAJK aangestipt, hoewel de problematiek van het NAJK wezenlijk anders is dan van Toekomstboeren. Voor Toekomstboeren draait alles om het starten van een bedrijf. Het starten van een agrarisch bedrijf vraagt startkapitaal en er wordt vaak gewerkt met pachtland waar banken niet op financieren. Daarnaast is het verkrijgen van productierechten (of een ontheffing daarop) voor starters, onmogelijk. Nieuwe, innovatieve initiatieven kunnen daardoor niet gestart worden. NAJK leden zitten al op een draaiend bedrijf inclusief productierechten. Problemen waar zij tegenaan lopen zijn bijvoorbeeld, een extra financiering om hun ouders van pensioen te voorzien. Er is inmiddels een brief onderweg naar de Minister om ook de problematiek van toegang tot financiën van Toekomstboeren te betrekken in haar besluitvorming. Al met al was het nuttig bij het gesprek aanwezig te zijn geweest. We danken het NAJK voor hun uitnodiging en wachten op een antwoord van de Minister.