Toekomstboeren op de BioBeurs!

Op donderdag 22 januari gaven we een workshop op de biobeurs in Zwolle. Drie innovatieve boeren werden geïnterviewd. Hieronder vind je een samenvatting van hun tips.

Sytse Gerritsma (biologisch-dynamisch melkveehouder): ‘Toekomstboeren zijn creatieve innovatieve mensen en lopen vaak over van ideeën, er is van alles mogelijk en dat kan een valkuil zijn.’ Hij gaf als advies: blijf gefocust op je doel, verspreid vervolgens je droom, dan is er altijd wel een vis die hapt om je doelen te verwezenlijken. Daarnaast is het belangrijk om stappen te zetten. Vooral de eerste stap vraagt het nodige lef en doen is het antwoord. De succesformule? Ga voor je passie en de uitdaging in het leven.

Linda jak en Mies Canestrelli (zelfoogsttuin ‘Tuinderij ’t wild’) benadrukken de belangrijkheid van de basis: ‘Wil niet teveel tegelijk, begin met een basis en brei daarop voort’.

Deze jonge boeren hebben op verschillende manieren hun kennis vergaard. Sander Kerkhoffs (Sandershof, biovarkenshouder) kwam van een familie die varkens hield. Sytse gaf als antwoord: ‘Doe wat bij je past. Boeken zijn ook maar boeken, dat werkt dan wel op het ene bedrijf, maar niet op een andere.’ Mies en Linda gaven als tip om samen te gaan werken. Leren van ervaring is daarnaast ook heel waardevol.

De uitdagingen van een bedrijf; groei, is op verschillende manieren op te vatten. Je kunt steeds weer een punt bereiken waarop er weer balans en rust is. Er ontstaat dan vanzelf weer honger naar nieuwe uitdagingen.

Linda en Mies zagen nog geen duidelijk beeld van zichzelf over twintig jaar: ‘Je bedrijf nu is altijd verbonden met de toekomst en het verleden.’

De boeren zijn stuk voor stuk verrast tijdens hun tocht naar het boerenbestaan: ‘Je komt sowieso veel beren op de weg tegen, maar als je daar allemaal aandacht aan gaat besteden, dan begin je nooit.’.

‘Volg je hart, maak een goed plan en het geld komt wel.’