Toekomstboeren was aanwezig op de ‘Grassroots Technological Innovations for Agroecology’ assembly in Italië.

Toekomstboeren was aanwezig op de ‘Grassroots Technological Innovations for Agroecology’ assembly in Galesse in Italie.

Deze conventie had als doel om samenwerking te verkennen tussen verschillende grassroots organisaties uit verschillende delen van de wereld die zich sterk willen maken voor technologische soevereniteit voor kleinschalige boeren. De conventie was georganiseerd door Schola Campesina, Farm Hack US, 11th hour Foundation, La CAPE en OpenTeam.

Verder waren er afgevaardigden van L’Atelier Paysan (Frankrijk), the Kenyan Peasant League (Kenia), SPI (Indonesië), Honey Bee Network (India), Tzoumakers (Griekenland), Boer Bricoleur (België), Fabriek Paysanne (België) aanwezig om deel te nemen aan de workshops. Deelnemers van ProRural (Bolivia), Prollinova (Ghana) waren op afstand bij de conventie betrokken.

Een groot deel van de conventie stond in het teken van het vinden van gemeenschappelijke kernwaarden om de term innovatie te duiden in de context van agroecologie. Hierbij werden thema’s zoals autonomie, toegang tot technologie, sociale rechtvaardigheid, grondstofgebruik, high-tech low-tech, digitalisatie en het nut en de noodzaak van innovatie besproken. Hoewel deze bijeenkomst in eerste instantie gericht was op innovaties voor technologie, was er overeenstemming dat innovatie zich ook kan richten op de sociale, politieke en ecologische waarden van agroecologie om zo tot rechtvaardige en “leven-scheppende” praktijkvormen te komen.

Als vervolgstap zal er een handvest gemaakt worden waarin de gedeelde waarden en visie van de deelnemende organisaties naar voren komen. Dit zal een open document worden waarbinnen de Nyeleni principes en de UN Declaration on the Rights of Peasants leidend zullen zijn. Afhankelijk van de uitkomst van dit document zal gekeken worden hoe er verder samengewerkt kan worden.

Als Toekomstboeren vinden we het belangrijk dat de stem van agroecologische boeren direct tot uiting komt in dit handvest. Wil je daarom helpen met het meeschrijven, meelezen of meepraten? Stuur dan een mailtje naar info@toekomstboeren.nl