**SUCCESVOL** Tuinders gezocht voor 2 ha grond op te realiseren landgoed in omgeving Nijmegen **SUCCESVOL**

Gemeenschappelijk, ecologisch wonen en werken en zorgdragen voor een biodiverse en voedselrijke omgeving.
Dat is de kern van ons verlangen dat wij momenteel omzetten in een plan voor een specifieke locatie. Wij zoeken ervaren tuinders die zichzelf en een tuinderij willen toevoegen aan ons project. Op de huidige planlocatie is 2 ha agrarische grond. Wonen vindt plaats met 5 à 8 meergeneratie huishoudens op een gezamenlijk erf. Een eigen bedrijfsplan, voor tuinderij en wonen, is noodzakelijk.