Vacature opkweker van coorperatief bedrijf

Gezocht: ondernemende plantgoedkweker met een hart voor de CSA-sector! De CSA-sector is voor de inkoop van haar plantgoed afhankelijk van een zeer beperkt aantal aanbieders. Voor de robuustheid en de veerkracht van onze sector is het belangrijk dat we voor ons plantgoed meer autonoom worden. Meer en betere eigen opkweek is een deel van de oplossing, maar om verschillende redenen zal er altijd behoefte blijven aan inkopen van plantgoed. Professionele kwekers hebben dit proces geperfectioneerd en meer geïndustrialiseerd, maar deze schaal is ook kwetsbaar en minder flexibel m.b.t. onze wensen als CSA’s (soorten-diversiteit, rassenkeuze etc.). Tussen dit industriële niveau en eigen opkweek mist een tussenniveau van opkweekbedrijven die met meer bescheiden middelen en investeringen kwalitatief hoogwaardig plantgoed kunnen kweken, dat bovendien meer kan aansluiten bij specifieke wensen van CSA’s. Een collectief van Nederlandse CSA-bedrijven heeft zich georganiseerd om een dergelijk opkweekbedrijf van de grond te krijgen. Dit bedrijf kan qua oprichting, financiering en organisatievorm verschillende vormen krijgen, waarin jij als ondernemende opkweker een belangrijke stem hebt. Ben jij een opkweekfanaat? Vind jij opkweken stiekem het allerleukste onderdeel van het tuinderswerk, maar had je je nooit gerealiseerd dat je je hier volledig op zou kunnen toeleggen? Dan is dit jouw kans!

Wat zoeken we? – lees verder op https://csanetwerk.nl/wp-content/uploads/2024/02/Vacature-opkweekbedrijf.pdf

Geïnteresseerd en voor verdere informatie op te vragen bij de werkgroep opkweek;
Vincent Oberdorf oberdorf@squarewise.com en/of Bas de Groot bas.walden21@gmail.com

Maar kijk ook op https://csanetwerk.nl/themas/opkweek/