Vervangende tuinder gezocht bij De Tuin van Best

De Tuin van Best is een stadstuinderij gelegen in Best. Hier worden op ecologische wijze groenten geteeld voor particulieren en horeca. De Tuinderij bestaat nu een jaar en is dus nog volop in ontwikkeling.

Op 0.7Ha land, met uitbreidingsmogelijkheden tot 1.0Ha, wordt geteeld voor momenteel 90 gezinnen in de vorm van groenteabonnementen. De groente wordt via afhaalpunten in Eindhoven, Veldhoven, Oirschot en Best aan de klanten geleverd.
Er wordt geprobeerd om van de tuinderij een groene oase te maken in samenhang met de omgeving. Natuurwaarden zoals houtwallen, heggen en bloemstroken worden op de tuinderij geïntegreerd. Het wordt een plek waar het prettig is om te zijn en te werken en een persoonlijke band met de klant kan ontstaan.
De tuinderij is gelegen in het buitengebied maar wel dicht tegen een paar woonkernen aan waar een grote hoeveelheid potentiële klanten wonen. Er zal aan de overkant van de tuinderij in de komende 3 jaar nog een woonwijk met 880 huishoudens worden gerealiseerd waarbij groen en voedselproductie met de wijk moeten worden verweven. Een gouden kans voor de tuinderij!

De tuinderij wordt gerund door twee tuinders waarvan één zich helaas in de loop van dit jaar terug zal trekken door persoonlijke omstandigheden. Om die reden is het bedrijf op zoek naar een nieuwe tuinder om in het bedrijf te stappen en taken over te nemen. Eigen inbreng en ideeën worden gewaardeerd, er is ruimte om over jouw persoonlijke visie te praten en die eventueel te integreren in het bedrijf.

Heb je interesse om kennis te maken en over de mogelijkheden te praten dan vragen we je om contact op te nemen met ons via e-mail: service@detuinvanbest.nl of per telefoon op 06-39068991

Bezoek onze website om een indruk te krijgen van de tuinderij: www.detuinvanbest.nl
Of Facebook: @detuinvanbest