Wat te doen deze winter?

 

  • 10 december pakhuis de Zwijger (openbaar)
  • 12 dec bd congres in Ede met Meino Smit, Ewald Engelen, en workshops, onder andere over land (openbaar met korting leden bd vereniging en leden Toekomstboeren)
  • 18 dec van 12-16uur Agroecologie en Biodiversiteit, onderdeel biodiversiteitproject, uitwisseling over biodiversiteit op je boerderij (in principe voor boeren die meedoen met dit project)
  • 11/12 jan CSA conferentie Deventer (openbaar, georganiseerd door het CSA netwerk)
  • 22/23 jan Biobeurs (openbaar, georganiseerd door Bionext)
  • 7 februari boerenbijeenkomst/conferentie LAND, onderdeel land project v Toekomstboeren, over pacht arrangementen en over lokaal co-eigendom (burgers&boeren) v grond, v 11 tot 16uur (openbaar, met korting voor leden Toekomstboeren)
  • 28 februari ALV Toekomstboeren
  • 14 maart BoerenVuur nabij Terwolde
  • Zaterdag 21 maart ALV CSA netwerk
  • Begin april Voedsel Anders conferentie in Wageningen (openbaar, georganiseerd door Voedsel Anders)