16 december Toekomstboeren dag voor actieve leden


Lijkt het je leuk om je via Toekomstboeren in te zetten voor de agroecologische landbouw? Kom dan op 16 december 12:15 uur tot 16:30 naar Tuinderij de Mijmering in Arnhem! 

Op deze middag introduceren we de verschillende werkgroepen binnen de vereniging en hoe je je daarbij kan aansluiten. Ook zijn er praktische workshops en een rondleiding op de tuin. Met koffie en taart en hapjes (potluck, neem allemaal wat lekkers mee) en een vuurtje.

De middag is bedoeld voor iedereen die actief is binnen een van de werkgroepen van Toekomstboeren of dat wil worden.

Op dit moment hebben we de volgende werkgroepen:

Land
Ambitie: meer grond voor lange termijn beschikbaar krijgen voor agro-ecologie in Nederland. Hoe? Door zichtbaar(der) maken dat het huidige, dominante systeem – als het gaat om speculatie, eigendom en gebruik van grond – faalt en in sociaal, ecologisch en economisch opzicht niet toekomstbestendig is. Dit moet leiden tot meer maatschappelijke discussie, media aandacht en handelingsperspectief. Als we het goed doen zal dit zich doorvertalen naar politieke discussies op lokaal, provinciaal dan wel landelijk niveau. En ook: Versnellen van invoeren van vormen van grondeigendom/gebruik waar Toekomstboeren voorstander van is en die zich al hebben bewezen in de afgelopen jaren.

Bewegingsopbouw
Ambitie: Agro-ecologie verder inbedden in onze eigen beweging, in beleid en in de bredere samenleving (nationaal en internationaal) en meer inclusief en dekoloniaal worden als boerenorganisatie aan de basis, alswel duidelijk maken welke rol landbouw speelt in dekolonisatie en hoe dit relevant is voor boeren. Hoe? Door de nationale beleidsvorming te beïnvloeden via o.a. de federatie voor agroecologische boeren, het agroecologie netwerk, en door allianties te vormen met andere bewegingen om onze stem te versterken en boerenlandbouw te articuleren met andere strijd voor sociale rechtvaardigheid, waaronder anti-racisme, lhtbiq+, en klimaatrechtvaardigheid. Ook werken we verder aan het internationaal verankeren van agroecologie door ons werk met (de Europese Coördinatie van) La Via Campesina en Nyéléni voort te zetten.

Werkplaats agroecologie
In navolging van Atelier Paysan, Boer Bricoleur en Farmhack UK werken we aan uitwisseling en bouw van kleinschalige mechanisatie, veenvrij opkweken, fossielvrije technieken, en andere landbouw praktijken en technieken die onze autonomie vergroten.

Communicatie
We hebben stevige inhoud, die mag meer naar buiten! Hoe? Daar kunnen we hulp bij gebruiken, mits door mensen die onze principes goed doorgronden.

Administratie
Afgelopen jaren is bij Toekomstboeren super veel werk verzet om de organisatie soepel te laten lopen. Achter de schermen is daarvoor allerlei werk nodig: ledenadministratie, boekhouding, facturen sturen, etc. Super belangrijk werk en een voorwaarde voor ons bestaan.

Bij alles wat we doen zijn de Nyéléni principes voor agroecologie leidend.

Wil je je aansluiten bij een van bovenstaande werkgroepen? Tof! Kom ook 16 december en leer je werkgroep kennen.

Kom je ook? Meld je aan via info@toekomstboeren.nl