Workshops Boerenlandbouw conferentie

Let op! Dit is een voorlopige lijst workshops met werktitels, om een idee te krijgen van de conferentie. Een definitieve lijst volgt nog.

TitelBeschrijving
Voedselbos-technieken: Conserveren
kan je leren!
 

Willem Lambrechtsen (Voedselbosboer) en Margriet Goris (Toekomstboeren)
Wil je op kleine schaal sap, fruit, eikels, kruiden of olie conserveren? Willem Lambrechtsen, voedselbosboer en boomkweker vertelt over duurzame technieken en ontwerpen dit dit mogelijk maken. Deelnemers maken hun eigen ontwerp en delen dit met elkaar. Hierna gaan wij praktisch aan de slag met twee conserverings technieken: een droogoven van RVS met Willem en een houten droogkast met Margriet (ook voedselbosboer). Geen voorkennis & ervaring vereist.  
No-dig deel 1: niet-kerende landbouw op kleinschalige tuinderijen  

Jeannette Oppendijk van Veen (Toekomstboeren) en Benthe Wallenburg (In Goede Aarde).
No-dig (letterlijk ‘niet graven’) is een aanpak waarbij de grond niet wordt gekeerd, maar waar wordt geinvesteerd in het verrijken van het bodemleven. In deze workshop leer je over de principes en praktijken van no-dig. Ook is er aandacht voor problemen waar deelnemers tegenaanlopen (bijv. slakken) en hoe er vanuit no-dig hier tegenaan wordt gekeken.
No-dig deel 2: goede compost maken en meten  

Benthe Wallenburg (In Goede Aarde) en Jeannette Oppendijk van Veen (Toekomstboeren).
Dit is een vervolg op de workshop “No-dig deel 1”. In deze workshop gaan we in op het maken en meten van goeie compost en een goeie bodem. Deelnemers worden verzocht bodem van hun boerderij mee te nemen. Met behulp van een microscoop onderzoeken we het leven in deze bodems.
Hoe omgaan met gras in een voedselbos, bij het versneld introduceren van de kruidlaag?  

Kaat Bieseman-Hoogewijs (Voedselboswachter)
Doelgroep: voedselbosbeheerders en mensen met plannen om een voedselbos op grasland aan te planten. Inhoud: Bij het omvormen van een graslandperceel naar voedselbos, is er een transitieperiode van 5 tot 7 jaar voor je de kruidlaag kan aanleggen. We gaan op zoek naar manieren om deze transitieperiode te overbruggen, de kruidlaag eventueel “versneld” in te voeren. Hoe? kruiden kriskas inzaaien? Stroken afdekken of mulchen? Maaien? Vóór de eerste aanplant in het voedselbos frezen en inzaaien?
Agrozzouk: de fietstractor  

David Postma (Agrozzouk) en Will van Twuijver (Toekomstboeren)
De agrozzouk is een fietstractor. Het vergemakkelijkt het werk op het land zonder iets uit te stoten. Klinkt aantrekkelijk, maar wat is er voor nodig om de agrozzouk te integreren in een boerenbedrijf? David Postma, heeft een agrozzouk gebouwd en wil deze vraag graag verder uitdiepen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid de agrozzouk te bekijken en uit te proberen.
De kleinschalige machine beurs  

Klarien Klingen (Toekomstboeren)
In deze workshop worden verschillende machines tentoongesteld. Van draadschoffels en zelf gebouwde kiemkasten tot wiedmachines met zonnepanelen. Bij elke machine geven experimenteerders een korte pitch. Heb jij ook een machine gebouwd? Neem hem dan mee!
Werkplaats Agroecologie  

Carmen Landuyt (Boer Bricoleur), David Postma (Agrozouk), Will van Twuijver (Toekomstboeren)
De beste vernieuwingen en experimenten in de landbouw komen van boeren zelf. Toch krijgen boerenvernieuwers in Nederland weinig aandacht. In deze workshop presenteren we het initiatief Boer Bricoleur, die deze vernieuwingen in Belgie onder de aandacht brengt. Samen met experimenteerders bespreken we hoe we middels een ‘Werkplaats Agroecologie’ ook in Nederland boerenvernieuwingen kunnen ondersteunen, zichtbaar maken en verspreiden.
PGS – Duurzaamheidstoets door burgers: Hoe organiseer je een boer-burger dialoog?  

Bregje Hamelynck (CSA Netwerk) enLaura van Oers (Copernicus Instituut)
In het buitenland bestaan meerdere voorbeelden van een duurzaamheidstoets door burgers (PGS). Het idee is dat er een dialoog ontstaat tussen burgers en boeren. Zodat boeren de wensen van burgers beter leren begrijpen en burgers leren van de realiteit van de boer of producent en zich ook bewust worden van hun eigen aandeel in de voedselketen. Het CSA Netwerk, Both Ends en het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht werken aan de ontwikkeling van deze boer-burger dialoog ten behoeve van voedselcoöperaties en CSA productiebedrijven. Laura van Oers van het Copernicus Instituut zal het project toelichten. Via een online verbinding maken we contact met een voorbeeld in het buitenland.
Commons: gezamenlijk eigendom van land  

Patty Kluytmans (Toekomstboeren) & Pablo van Neste (Toekomstboeren)
Besloten bijeenkomst voor boeren die op korte termijn concrete plannen hebben om samen met burgers land te kopen om het land vervolgens in gezamenlijk eigendom te brengen. Ga jij dit ook doen en wil je deelnemen met deze bijeenkomst? Neem dan eerst contact op met p.kluytmans@gmail.com
Welke waarden creëert een agro-ecologische boer?  

Lukas Hermes (Van Hall Larestein)
Welke waarden creëeren wij als agro-ecologische boeren? Hoe kunnen wij ons verhaal goed vertellen zodat burgers zich bewust worden van deze waarden en hier ook finacieel wat voor over hebben? Deze workshop gaat in op deze vragen en presenteert een onderzoek naar hoe CSA deelnemers hun lidmaatschap ervaren.
Biodiversiteit op de boerderij  

Jan Hassink (WUR) en Benthe Wallenberg (In Goede Aarde)
Hoeveel biodiversiteit produceren agroecologische boeren? In deze workshop worden uitkomsten van metingen op 6 bedrijven gepresenteerd. Ook gaan we in gesprek over het belang van biodiversiteit, hoe je het kan versterken en monitoren. Als laatst kijken we naar het bodemleven.
Vegan landbouw: over plantaardig bodembeheer en inzet van groenbemesters  

Geert-Jan van der Burgt en of Joost van Strien
Solidaire betaling: hoe regelen we een leefbaar loon?  

Elske Hageraats (De Ommuurde Tuin) en Maria van Maanen (Toekomstboeren)
Hoe kunnen we het gesprek voeren met burgers (CSA leden) over solidaire betaling? Welke varianten zijn er mogelijk? Met voorbeelden uit de praktijk.
Vragen voor onderzoek. Waar wil jij meer over weten?  

Jan Hassink (Wageningen Universiteit)
Heb jij vragen uit jouw praktijk die je beantwoord zou willen? Laat het weten, dan gaan we samen op zoek naar antwoorden. Wellicht is er al onderzoek bekend en anders kunnen we de vragen voorleggen aan de wetenschap. En hoe kunnen we dat organiseren?
De beweging voor agroecologie: boeren, klimaat en international  

Sylvia Kay (TNI), Roos Saat (Extinction Rebellion), Leonardo van den Berg (Federatie van Agroecologische Boeren), Yeva Swart (Toekomstboeren)
Waarom hebben we een beweging voor agroecologie nodig? Waar bestaat die beweging uit? En hoe kunnen we de beweging versterken? In deze workshop gaan we in op deze vragen. Vanuit het perspectief van boeren, voedsel, klimaat en internationaal gaan we het gesprek aan met verschillende mensen uit de beweging. Ook bespreken we het belang van een declaratie die partijen bij elkaar brengt en agroecologie beschermt tegen greenwashing. Samen met deelnemers geven we vorm aan een eigen Nederlandse Declaratie voor Agroecologie.
Dieren op een agro-ecologische boerderij  Hoe passen dieren in een agro-ecologisch landbouw systeem? Hoe vinden we balans met biodiversiteit, bodemkwaliteit? Wat betekent dierenwelzijn? Hoe organiseer je voer, komt er nog iets van elders en wat is dan ver of dichtbij? Een gesprek tussen boeren.